اجتماعیترندهای کسب و کار

شرایط قیم شدن فرزند برای مادر

شرایط قیم شدن مادر برای فرزند در قوانین ایران

در صورتی که پدر و یا جد پدری وجود نداشته باشد، قیومیت فرزند پسر و دختر در صورتی که مادر توانایی انجام قیومیت و مدیریت امور را دارا باشد به مادر سپرده می شود. دادگاه بر اساس امور گذشته مادر تحقیق می کند و صلاحیت مادر را مشخص می کند. به گفته وکیل هوداد در صورتی که مادر ازدواج مجدد کند باید طی مدت یک ماه از زمان ثبت عقد نامه به دادگاه اطلاع دهد تا دادگاه قیم جدیدی برای فرزند انتخاب کند. تقدم مادر بر وصی زمانی اتفاق می افتد که مادر ادعا کند که صالح برای ولایت بر فرزند خود است و دادگاه اگر صلاحیت مادر را تشخیص دهد حکم به عزل وصی خواهد کرد و مادر قیومیت فرزند را بر عهده می گیرد.

نظارت بر عملکرد قیم

نظارت وظیفه دادستان است. قیم در انجام وظایفی که دارد امین شناخته می شود و اگر خیانتی در امانت کند و یا نزدیکان و خویشاوندان کودک در این خصوص گزارشی ارائه دهند، دادستان باید امور را پیگیری کند و اگر خسارتی وارد شده بود، قیم را ملزم به جبران خسارت کند و او را از قیومیت فرزند عزل کند و فرد دیگری را منصوب کند.

مدارک مورد نیاز برای دریافت قیومیت فرزند فاقد ولی قهری

شناسنامه و کارت ملی فردی که متقاضی قیومیت فرزند است.
مدارک مربوط به فوت پدر کودک
مدارک فوت پدر بزرگ کودک
شناسنامه و کارت ملی کودک

در این مقاله سعی شد کمتر از واژگان حقوقی استفاده شود تا مورد استفاده عموم قرار گیرد. چنانچه علاقه مند به بررسی دقیق و علمی مبحث قیومیت فرزند هستید به کتب حقوقی و برای مطالعه قانون به مواد ۱۲۰۷ تا ۱۲۵۶ قانون مدنی و مواد ۱۰۲ تا ۱۴۸ قانون امور حسبی مراجعه فرمایید. در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تعیین قیم و سرپرست می توانید یا گرفتن مشاوره از  وکیل مهریه توافقی با شماره های موجود در حاصل فرمایید.

طی چه مدت زمانی حکم قیومیت فرزند صادر می شود؟

منصوب کردن قیم برای فرزند صغیر فاقد ولی قهری حدود دو ماه به طول می انجامد. برای انتصاب قیم برای فرد سفیه یا مجنون ابتدا باید گواهی از پزشک متخصص مغز و اعصاب یا اعصاب و روان و یا کارت بهزیستی دریافت کرد و سپس درخواست قیم شدن داد که چهار الی پنج ماه زمان می برد. آیا برای قیومیت برادر، نیاز به رضایت دیگر اعضای خانواده (دیگر برادر و خواهران) می باشد؟

در مقوله قیومیت برادر، تنها نیاز است تا به بهزیستی مورد نظر مراجعه کرده و اعلام محجوریت کرد. که این درخواست سپس به پزشک قاونی و بعد به دادگاه ارجاع داده می شود و نیازی به رضایت نامه بقیه اعضا نمی باشد

مدت زمان اعتبار قیم نامه

مدت اعتبار قیم نامه به زمان عزل قیم مورد نظر از حق قیومیت بستگی دارد. شرایط و ضوابط بسیاری وجود دارند که سبب ابطال قیم نامه قیوم برای ولایت بر محجور یا صغیر می شوند. در این گزارش در رابطه با نحوه انعزال قیم و ابطال قیم نامه او مطالبی را بررسی می کنیم. مدت اعتبار این حکم، تا زمات رشادت صغیر و یا بسته به حکم دادگاه تعیین می شود.

قیمی که برای صغیر یا محجور تعیین می شود، از نظر دادگاه شایستگی پذیرش مسئولیت های صغیر را بر عهده خواهد داشت. دادگاه در این مورد سخت گیری های بسیاری به خرج می دهد و صفات مهمی را در فرد مورد نظر بررسی می کند؛ در صورتی که قیم تعیین شده این صفات را به مرور زمان از دست بدهد، شرایط قیومیت را نداشته و از قیومت عزل می شود. در این صورت دادخواستی برای عزل قیوم تنظیم شده و به دادگاه ارائه خواهد شد.

نحوه ابطال قیم نامه

نحوه ابطال قیم نامه در رابطه با هر پرونده ای متفاوت خواهد بود؛ اما به طور کلی تمدید قیم نامه نیازمند شرایط و ضوابطی است که توسط قیم فراهم می شود. در صورتی که یکی از شرایط مورد نیاز بر اساس قوانین موجود، فراهم نشود، دادگاه در خصوص ابطال قیم نامه اقداماتی انجام می دهد. در این گزارش در رابطه با شرایط ابطال این حکم رسمی اطلاعاتی به دست آوردید. در صورت هر گونه تخطی قیم از انجام وظایف محوله، بدون شک این حق از او گرفته می شود که شرح مختصری از این وظایف نیز در این گزارش آورده شد

مراحل درخواست قیم شدن مادر

اگر مادری می خواهد قیمومت و اداره امور مالی فرزندش را برعهده بگیرد باید در مرحله اول با ارائه مدارک فوت پدر طفل، ثابت کند مرد فوت شده است. با نوشتن تقاضا در یک برگه به اداره سرپرستی مراجعه کند و باید در نامه بنویسد که همسرش فوت کرده است و مدارک فوت را همراه برگه داشته باشد در مرحله دوم در تقاضا نامه به قیمومت فرزند اعلام کرده باشد. در مرحله بعد دادخواست بعد از بررسی، مادر را به عنوان قیم اعلام خواهد کرد. بعد از آن او می تواند امور مالی فرزند را به علت مصلحت اندیشی و منفعت فرزند انجام دهد. اما باید به این موضوع توجه شود که دخالت در امور مالی یک حق بی حد و مرز نیست.

چه روندی را اداره سرپرستی طی می کند؟

اداره سرپرستی بعد از دریافت تقاضانامه جهت قیم شدن فرد، به مرجع انتظامی محل سکونت و اقامت فرزندان، دستور خواهد داد برای نگهداری و حفظ حقوق، از تمام اموال منقول و غیر منقول فرد متوفی صورت برداری خواهد شد این عمل برای این انجام می شود که مبادا اموال حیف و میل شود. مدارکی از جمله گواهی فوت، کپی شناسنامه صغیر، کپی شناسنامه فرد شایسته و صالح که آماده قیم شدن است، باید به اداره سرپرستی تحویل داده شود.

در این شرایط طبیعتا مادر کودک تقاضا قیمومت خواهد کرد. مراجع انتظامی بعد از تحقیق از اهالی محل در مورد شایستگی و صلاحیت فرد نتیجه بررسی را به همراه کپی شناسنامه مادر و دیگر مدارک به اداره سرپرستی تقدیم می نماید.

اگر مادر نخواهد قیم شود؟

اگر مادر در کشور حاضر نباشد به طور مثال برای تحصیل در کشور دیگر به سر می برد یا در مواردی حاضر به قبول سرپرستی نیست در نتیجه فردی صالح از بستگان برای وظیفه  قیمومت انتخاب می شود.

اگر فردی نباشد خود اداره سرپرستی شخصی را به عنوان قیم انتخاب خواهد کرد این فرد ممکن است از کارمندان مورد اطمینان اداره باشد. بعد از تایید صلاحیت پرونده به اداره سرپرستی باز خواهد گشت و قیم نامه به قیم تحویل داده خواهد شد

شرایط قیومت در ایران

گذشته از و نحوه دریافت آن، ابتدا باید دید که چه کسانی در کشور ما واجد شرایط قیومیت خواهند بود. در زیر برخی از ویژگی ها و شرایطی که دادگاه های ایران برای قیومیت افراد تعیین می کنند را بررسی می کنیم:

  1. در صورتی که صغیر یا مهجور مسلمان باشد، قیم او نیز باید مسلمان باشد.
  2. در این خصوص بصیرت، آگاهی و میزان دانایی فرد مورد نظر نیز بررسی شده و سپس واجد شرایط قیومیت شناخته می شود. این مسئله از آن جهت حائز اهمیت است که قیوم باید اداره امور مالی صغیر یا مهجور را نیز بر عهده داشته باشد.
  3. شایستگی اخلاقی و اهلیت فرد قیوم نیز مورد توجه دادگاه های صدور حکم قرار می گیرد.
  4. در این خصوص همیشه خویشاوندان فرد الویت دارند و در صورت داشتن صلاحیت کافی، به عنوان قیوم معرفی می شوند.

قیومیت مادر برای فرزند

قیومیت مادر برای فرزند در کشور ما شرایط خاص خود را دارد؛ به طور مثال مادر باید شرایط مالی مورد نظر را داشته باشد. پس از فوت شوهر قیومیت فرزند به جد پدری او می رسد و پس از فوت او نیز قیومیت از آن مادر خواهد بود. در این خصوص تحقیقاتی نیز از سوی دادگاه های مربوطه در رابطه با استطاعت مالی مادر طفل انجام خواهد شد.

در صورتی که مادر طفل ازدواج مجدد داشته باشد، قیومیت فرزند از او سلب خواهد شد. در چنین شرایطی زن یک ماه فرصت دارد که این مسئله را به دادگاه های مربوطه اطلاع دهد تا قیومی جدید برای طفل انتخاب شود. البته این مسئله در رابطه با ازدواج پدر مطرح نمی شود و پدر پس از ازدواج هم قیوم فرزند خود خواهد بود. در نظر داشته باشید که مسئله قیومیت، منافاتی با حضانت طفل ندارد؛ یعنی در صورتی که مادر قیوم فرزند نباشد، باز هم حضانت فرزند را در اختیار دارد. بهترین راهکار در این حوزه مشاوره حقوقی با می باشد.

شرایط و نحوه ابطال قیم نامه

اعتبار قیمومیت مادر یا هر قیومی که در دادگاه های مربوطه برای صغیر یا مهجور تعیین می شود، تا زمانی است که شرایط قیومیت را زیر پا نگذاشته باشد؛ برخی اعمال و رفتار و شرایط در طول زندگی قیوم، سبب سلب قیومیت از او می شود. این مسئله از تمدید قیم نامه نیز جلوگیری خواهد کرد. برخی از این موارد را در زیر مشاهده می کنید:

  1. در صورتی که قیم به دلیل ارتکاب به جرم محکوم شود، قیومیت فرد از او سلب خواهد شد.
  2. کسانی که ورشکسته شده و قادر به تسویه بدهکاری خود نیستند، نیز با ابطال قیم نامه رو به رو می شوند.
  3. در این زمینه هر گونه فرد قیم نیز منجر به ابطال این حق قانونی خواهد شد.

در نظر داشته باشید که مدت اعتبار قیم نامه، بستگی به رای و نظر دادگاه دارد. در صورتی که قیوم مشخص شده به شرایط قیومیت طفل پایبند نباشد و اصول اولیه مربوط به آن را زیر پا بگذارد، قیومیت از او سلب خواهد شد.

اعتراض قیم به حکم عزل

پس از عزل و پایان مدت اعتبار قیم نامه، قیم پیشین می تواند، نسبت به حکم دادگاه اعتراض کند. در این زمینه قیوم می تواند، به رد درخواست عزل قیم اعتراض کرده و تا زمانی که تکلیف قیوم فعلی مشخص شود، قیومیت کودک بر عهده قیوم موقتی او قرار می گیرد. نحوه ابطال قیم نامه و عزل فرد قیم، بسته به نظر دادگاه تغییر می کند. در صورتی که هر یک از شرایط مربوط به قیومیت در رابطه با قیوم مورد نظر صدق نکند، حکم عزل او قطعی است.

آشنایی با عمده وظایف قیم

تا به این جا با نحوه ابطال قیم نامه و مدت اعتبار قیم نامه تا حدودی آشنا شدیم؛ اما وظایف عمده فرد قیوم چیست و دایره اختیارات او در چه حد است؟

به طور کلی مواظبت و تربیت از فرد مهجور و بازداری از هر عملی که سلامت جانی او را به خطر بی اندازد، بر عهده قیوم فرد است. سعی و کوشش در تعلیم و تربیت کودک مهمترین وظیفه قیوم او است که باید بر اساس وضعیت خانوادگی او انجام شود. قیوم تعیین شده وظیفه نگهداری از اموال و دارایی صغیر را نیز بر عهده دارد. بهبود شرایط درمانی فرد نیز در زمان بیماری و مشکلات جسمی بر عهده قیوم او است.

نصب قیم چگونه انجام می شود؟

تنها نحوه ابطال قیم نامه نیست که در میان پرونده های حقوقی مربوط به قیومیت قرار می گیرد، بلکه در این زمینه نحوه نصب قیوم نیز مورد توجه است و قوانینی در این خصوص تنظیم شده؛ در صورتی که قیوم دختران زیر 18 سال، یا قیوم قهری افراد صغیر یا مهجور، فاقد صلاحیت شناخته شود، دادگاه در رابطه با قیومیت او تجدید نظر خواهد کرد. به این ترتیب یک قیم با شرایط قانونی انتخاب شده و مدت اعتبار قیم نامه او تعیین خواهد شد.

 

منبع: اینترنت لایر

تیم خبری مقالات اجتماعی

پژوهشگر اجتماعی با نگاهی منطقی و نوآورانه. ارائه دیدگاه‌های تازه درباره تفاوت‌های فرهنگی و مسائل اجتماعی.
دکمه بازگشت به بالا