ترندهای کسب و کارعمومی

چرم در ساخت اسباب بازی و وسایل کودک راهکارهای حفظ و نگهداری چرمی اسباب بازی

کلیاتی درباره طریقه پاک کردن اشیاء چرمی در منزل

کرم مراقبت چرم نانوسان: برای پاکیزه گردانیدن یک شیء چرمی ، آن را مرتباً گردگیری نمائید و با یک پارچه ی پاکیزه و نمناک منزه بکنید . مرطوب نمودن بسیار پارچه سبب بجای ماندن‌ لک های آب روی چرم‌ می گردد ، ازاین‌رو به مرطوب‌ نمودن آن بسنده نمائید .

برای از میان بردن‌ لک ها از روی چرم‌ ، محلولی با بکارگیری از بخش های برابر آب و سرکه‌ آماده نمائید و یک دستمال میکروفایبر را به آن آمیخته کنید و روی لک ها بکشید .

استفاده از منزه کنندههای طبیعی‌ ، شیوه مناسبی برای پاکیزه گردانیدن اشیاء چرمی خواهد بود . درصورتی‌که چرم‌ بسیار آلوده باشد ، قادر خواهید بود از صابونهای لطیف‌ بچه یا ماده‌های شوینده استعمال نمائید .

روشهای بالا برای پاکیزه گردانیدن لوازم‌خانه چرم‌ ، صندلیهای چرمی ، صندلی خودرو یا هر شیء چرمی دیگر مناسب بکارگیری خواهد بود . هر یک از این شیوه ها ، در دنبالهی مقاله با جزئیات جامع آورده گشته است‌ .

توجه داشته باشید که دایماً اتیکت و لیبل اشیاء چرمی خویش را بازدید نمائید و تمیزکاری را با دقت به آنها اعمال نمایید . برای نمونه به نشان های پایین دقت نمائید :

“W” به این مفهوم خواهد بود که برای پاک کردن چرم‌ تنها بایستی از پاکیزه کننده اساس آب بکارگیری نمود . “S” یا “P” به مفهوم پاکیزه گردانیدن خشک می باشد . “SW” یا “WS” به معنای توانایی بکارگیری از هر دو شیوه برای پاکیزه گردانیدن می باشد . “X” به معنای پاکیزه گردانیدن ماهرانه خواهد بود .

عالی ترین راه تمیزکردن و نو نمودن اشیاء چرم‌

ترفند هایی برای تمیز کردن منزل

ترفند هایی برای تمیز کردن منزل: راهکارهای زیادی برای تمیز نمودن خانه وجود دارد بسیاری از این روش ها به وسیله ی ابزارهای ساده ای انجام می شود که در همه ی خانه ها قابل دسترسی است. در ادامه ی مطلب چند ترفند کاربردی برای نظافت منزل ارائه می شوند که شاید تا به حال […]

۵ گامکلیدی برای پاکیزه گردانیدن اشیاء چرمی

گام نخست : گردگیری بکنید و اسباب مورد نظر را برای تمیزکاریآماده نمائید

قیمت محصولات نانو شرکت بیز: ابتدا بایستی کوسنهای مبلمان های چرمی را به آرامی جاروبرقی بکشید . برای از میان بردن‌ گرد‌ و خاک قادر خواهید بود از یک دستمال میکروفایبر خشک هم بکارگیری نمائید . پس از گردگیری ، وسیله ها و تولیدات پاک کننده ی پایین را گردآوری نمائید :

یک پارچه میکروفایبر
سرکه سفید‌
آب مقطر
صابون یا شوینده بچه / مواد‌ شوینده / الکل
روغنهای الزامی / روغن زیتون / نرم کنندههای چرم‌ حاضر در فروشگاه ها (برای نرم نمودن چرم)

گام دوم : مبلمانو اشیاء چرمی را به شیوه بابطبع پاکیزه نمائید

قیمت اسپری دوراکلین خودرو نانو: پس از تامین اسباب ضروری ، قادر خواهید بود از هر یک از موردهای پایین برای پاک کردن اشیاء چرمی استعمال نمائید :

۱ شیوه پاکیزه گردانیدن اشیاء چرمی با سرکه

سرکه سپید و آب مقطر را به صورت برابر با هم آمیخته نمائید (به میزان نیاز) . این محلول‌ را با بکارگیری از یک پارچه پاکیزه به آرامی روی لوازم چرمی بکشید تا نمناک گردند (نه خیس) .

نکته : چنانچه سرکه‌ سپید در اختیار‌ ندارید ، قادر خواهید بود از سرکه‌ سیب هم بکارگیری نمائید .

۲ شیوه پاک کردن اشیاء چرمی با روغنو لیمو

برای بکارگیری از این شیوه ، دو بخش روغن زیتون ، گردو‌ یا نارگیل ذوب‌ گشته یا هر روغن‌ دیگری که در منزل دارید را با یک بخش آب لیمو تلفیق بکنید . این محلول‌ را با استعمال از یک پارچه پاکیزه به آرامی روی ابزار چرمی بکشید تا نمناک گردند . آن‌وقت از یک پارچه ی پاک دیگر برای تمیز کردن چرم‌ بکارگیری نمائید .

۳ شیوه پاکیزه گردانیدن اشیاء چرمی با صابون یا شوینده بچه

چند قطره‌ صابون یا شوینده ی بچه (یا ماده‌های شوینده ملایم‌ و طبیعی) را با آب گرم قاطی بکنید . درصورتی‌که چرم‌ بسیار آلوده می باشد ، قادر خواهید بود اندکی سرکه‌ هم افزون نمائید . این مخلوط‌ به عنوان نرم کننده و پاک کننده چرم‌ عمل‌ می نماید ، لوازم چرمی را پاکیزه می نماید و از چرم‌ در برابر لک های نو نگاهداری می نماید .

۴ شیوه پاک کردن اشیاء چرمی با تولیدات پاککننده چرمحاضر در فروشگاه ها

می توانید چند قطره‌ از پاکیزه کنندههای چرم‌ را در آب قاطی بکنید و مشابه شیوه های قبل‌ ، با بکارگیری از یک پارچه پاکیزه روی لک ها بکشید . در بخش آتی از یک مخلوط‌ آب و صابون ویژه چرم‌ استعمال نمائید تا لک های باقیمانده را از میان ببرد .

۵ شیوه پاک کردن اشیاء چرمی با صابون کاستیل

صابون کاستیل یک صابون گیاهی می باشد که کاملا ارگانیک و فاقد مواد‌ غیرطبیعی شیمیایی خواهد بود . این صابون برای پاک کردن صندلیهای چرمی ماشین بسیار خوب خواهد بود (البته در صورت‌ عدم دسترسی به این صابون ، قادر خواهید بود از دیگر دیگر شویندههای ملایم‌ هم بکارگیری کنید) . برای پاک کردن چرم‌ با صابون کاستیل ، نخست یک بخش از این صابون را با پنج قسمت‌ آب تلفیق بکنید . یک پارچه نرم را در این محلول‌ نمناک نمائید و پس از فشاردادن آن (برای ستاندن آب اضافی) ، صندلیها را به آرامی تمیز نمائید . روغن زیتون حاضر در صابون کاستیل به نمناک نمودن چرم‌ هم امداد می نماید .

عالی ترین راه تمیزکردن و نو نمودن اشیاء چرم‌

نحوه تمیز کردن لوازم برقی

نحوه تمیز کردن لوازم برقی: با توجه نزدیک شدن به روزهای خانه تکانی  بی هوش برای شما ترفند هایی برای تمیز کردن لوازم برقی تهیه کرده است. خانم ها معمولا برای تمیز کردن خانه خود روش های متفاوتی را امتحان کرده و به دنبال راه جدیدی برای تمیز کردن می باشند که راحت تر باشد. بعد از […]

گام سوم : لک های مانده الباقی را (در شکل وجود) بردارید

بیشتر لک ها با بکارگیری از شیوه های آورده شده در قدم دوم بایست برداشته گردند منتها درصورتی‌که این اتفاق‌ نیفتاد ، از راهکارهای ارایه گشته در این قسمت بکارگیری بکنید . چنانچه لک چسبنده خواهد بود ، نخست با کناره ی قاشق آن را بردارید و آن‌وقت از یک پارچه نمناک با صابون یا هر ماده‌ ی منزه کننده ی دیگر بکارگیری نمائید . کوشش بکنید لک ها را با حرکات‌ حلقه ای ظریف تمیز نمائید تا لک زیادتر منتشر نشود . برای تمیز کردن لک ها ، قادر خواهید بود از هر یک از شیوه های پایین به دلخواه‌ بکارگیری نمائید :

۱ شیوه از میان بردنلک های روی چرمبا صابون یا مادههای شوینده ملایم

برای زدودن لک های کمرنگ قادر خواهید بود یک پارچه پاکیزه را به محلول‌ آب گرم و صابون بچه یا چرم‌ آمیخته نمائید و از آن برای تمیز کردن لک بکارگیری نمائید . تر نمودن پارچه سبب تشکیل لک روی چرم‌ می گردد ازاین‌رو آن را تنها اندکی تر بکنید .

۲ شیوه از میان بردنلک های روی چرمبا الکل

لکه های سرسخت‌ تر مشابه لک های جوهر‌ را می شود با پنبه ی آمیخته گشته به الکل تمیز نمود . الکل را تنها روی لک بمالید و از قرار دادن‌ آن روی کل چرم‌ پرهیز بکنید . در بخش بعد‌ برای از میان بردن‌ الکل باقیمانده ، از مخلوط‌ آب و مایع‌ شوینده بکارگیری بکنید .

۳ شیوه از میان بردنلک های روی چرمبا سرکه

سرکه سپید و آب مقطر را به اندازه برابر با هم آمیخته نمائید و با بکارگیری از یک پارچه پاکیزه به آرامی روی لک بکشید . در بخش بعد‌ از مخلوط‌ آب و صابون معمولی (یا شوینده ی کودک) بکارگیری بکنید تا سرکه‌ الباقی از میان برود .

عالی ترین راه تمیزکردن و نو نمودن اشیاء چرم‌

نحوه تمیز کردن گاز استیل   نحوه تمیز کردن گاز استیل : برای تمیز کردن استیل سوخته و برای پاک کردن شعله پخش کن و میله های اجاق گاز که خیلی کثیف هستند. با بی هوش همراه باشید. تمیز کردن سطح گاز و شیشه فر گاز : برای تمیز کردن گاز خیلی کثیف خود اولین […]

گام چهارم : چرمرا به صورت جامع خشک نمائید

هنگامی که اشیاء چرمی را در حالت جامع پاک کردید ، آنها را با نکته‌بینی خشک نمائید . چنانچه اتاق گرم می باشد اجازه‌ دهید آنها خود‌ به خود‌ خشک گردند . منتها درصورتی‌که اتاق نمناک یا خنک می باشد ، برای خودداری از ایجاد کپک ها ، از پارچه میکروفیبر پاکیزه و خشک برای خشکاندن فوری چرم‌ بکارگیری نمائید و به دنبال مرحله‌ ی بعد‌ بروید .

گام پنجم : از نرم کنندههای چرمبکارگیری نمائید

چرم قطعاً نوعی پوست‌ حیوانی‌ می باشد و برای لطیف‌ ماندن‌ و رفع آلودگی‌ به نمناکی لازم احتیاج خواهد داشت . ما سفارش خواهیم کرد هر وقت که ابزار چرمی را پاکیزه می نمائید ، از یک نرم کننده ی عالی بکارگیری نمائید . برای اینکار قادر خواهید بود از نرم کنندههای حاضر یا نرم کنندههای طبیعی‌ حاضر در منزل (مانند روغن زیتون و روغن‌های‌ ضروری) بهره برداری کنید .

۱ شیوه نرم نمودن چرمبا کرمهای ویژه چرم

از کرمهای ویژه چرم‌ ، مطابق دستور کار ثبت گشته روی کالا بکارگیری بکنید و با صرف از یک پارچه پاکیزه و نرم ، آن را روی چرم‌ بکشید . اجازه‌ دهید کرم روی آن بنشیند و درخشان گردد . طریقه عمومی برای مصرف از کرمهای ویژه چرم‌ به اینصورت خواهد بود که بایست اندکی از آن را روی پنبه یا اسفنج‌ قرار دهید و روی چرم‌ بکشید . دقت داشته باشید که پیش از اینکار ، گرد‌ و خاک چرم‌ را بخوبی گرفته باشید .

۲ شیوه نرم نمودن چرمبا روغن زیتون

روغن زیتون را به یک پارچه میکروفایبر پاکیزه و نرم بمالید و به مبلمان یا صندلی چرمی بکشید تا لطیف‌ و نرم گردد . افزون بر این شما قادر خواهید بود مقدار برابر سرکه‌ سپید و روغن زیتون را در یک ظرف آمیخته نمائید ، قشنگ حرکت دهید و از آن برای پاک کردن و نرم نمودن چرم‌ بکارگیری نمائید . پس از آن چرم‌ را منزه نمائید تا روغن‌ آن گرفته گردد .

۳ شیوه نرم نمودن چرمبا روغنهایضروری

اگر قصد دارید به اشیاء چرمی خود‌ رایحه و عطر بسیاری ببخشید و آنها را نرم و لطیف‌ نمائید ، قادر خواهید بود ۱۰ تا ۱۵ قطره‌ روغن‌ ضروری‌ باب طبع خویش را با بکارگیری از یک پارچه میکروفایبر پاکیزه با حرکات‌ حلقه ای روی چرم‌ بکشید . ایضاً قادر خواهید بود برای قدرت‌ و اثرگذاری زیادتر ، چند قطره‌ روغن‌ ضروری‌ را به محلول‌ روغن زیتون و سرکه‌ افزون نمائید و استفاده کنید .

توجه : همه کرمها و نرم کنندههای چرمی الزاماً باید تنها روی چرم‌های‌ تماماً خشک بکارگیری گردند .

عالی ترین راه تمیزکردن و نو نمودن اشیاء چرم‌

نحوه تمیز کردن صفحه کلید:صفحه کلید کامپیوترشما با استفاده طولانی مدت کثیف و آلوده خواهد شد. گرد و غبار یا خرده آشغال، مانع عملکرد درست کیبورد می‌شوند. توجه داشته باشدی وقتی در حال کار با کامپیوتر هستید از خوردن خوراکی خودداری کنید. خصوصا مایعات، زیرا با ریختن مایعات روی صفحه کلید ممکن است

دکمه بازگشت به بالا