حقوق خانواده

  • اجتماعی

    ورثه زن بدون فرزند چه کسانی هستند

    در صورتی که زن فوت کند ، علاوه بر همسر ، سایر خویشاوندان نسبی ، همچون پدر و مادر و نیز فرزندان ، می توانند از وی ارث ببرند و در صورت نبود والدین و فرزند ، نوبت به وراث بعدی می رسد . لذا در صورت فوت زن فرزند دار و بی فرزند ، ابتدا ، سهم الارث همسر وی پرداخت شده و سپس ، نوبت به ارائه سهم الارث پدر و مادر و نیز فرزندان زن خواهد رسید . البته اگر زن فوت شده ، فرزند و پدر و مادر نداشته باشد ، نوبت به وراث طبقات دوم…

دکمه بازگشت به بالا