عمومی

چند و چون اخذ مدارک دانشگاهی جعلی؟!

حمیدرضا اولومی یزدی در این رابطه به خبرنگار ما گفت: این تعداد 3000 اسناد دروغین جعلی توسط وزارت علوم تأیید نشده است.

وی اظهار داشت: محیط آموزش عالی کشور یک سیستم منظم و حقوقی است و از اولین مراحل پذیرش دانشگاه تا زمان تحصیل و مراحل تحصیل و تحقیق و ارزیابی و پرداخت و پرداخت معلمان طبق ضوابط و آیین نامه ها انجام می شود.

علومی گفت: “این مشاهدات از محیط علمی کشور مراکز علمی و دانشگاهی دولت و غیردولتی را در بر می گیرد.”
معاون وزیر دادگستری گفت: اگرچه در محیط علمی ، آموزشی و پژوهشی کشور تخلفاتی صورت گرفته است اما نباید این مکان و زمینه علم و دانش را نقض کنیم.

اولومی با اظهارنظر درباره کشف اسناد دانشگاهی نادرست در میدان عنبلاب تهران ، اظهار داشت: برخی از موسساتی که یک مرکز علمی را در یک مرکز تجاری برای مشاغل تحقیقاتی غیر اصیل تشکیل می دهند در دادسرای فرهنگ و رسانه شناسایی شده اند و خسارات آنها به وزارت علوم منتقل شده است. “”

معاون وزیر علوم اظهار داشت: حافظه این دستگاه ها مورد بررسی قرار می گیرد و اگر مشخص شود که تخلف دارند ، به دانشگاه درخواست شده می آیند و یا شخصی به دادگاه احضار می شود.

وی گفت: “به درخواست وزیر علوم ، رئیس کل دادگستری دستور داده است که بلافاصله وقایع دادستانی فرهنگ و مدیا تسریع شود و امیدواریم که مردم و دانشگاهیان ما در این زمینه آرام باشند.”

وی گفت: “برخی از این موسسات مرتکب تخلفاتی شده اند که مجوزهای آنها به دلیل نقض یا کلاهبرداری ابطال شده است و پرونده های آنها در دادگاه در حال تعلیق است.”

معاون وزیر دادگستری همچنین به نظارت بر عملکرد مؤسسات آموزشی و پژوهشی و جلوگیری از اسناد دروغین اشاره کرد:

دکمه بازگشت به بالا