عمومی

نامه سرگشاده به جامعه قضات صالح کشور

1- در این دوره علیرغم فراز و نشیب های فراوان، به دلیل حضور قضات ممتاز، شجاع و دست نخورده در این نهاد، تصمیماتی که در تاریخ نظام قضایی ایران با صداقت، منطق و تعهد نسبت به آنها اتخاذ شد، در تاریخ نظام قضایی در ایران می درخشند، حذف شده اند. قانون و شریعت و مایه مباهات و مباهات جهانیان شده است و اکنون منبعی غنی از دانش حقوقی است.

2- در این مدت، مقام قضایی قضات شریف حامی حفظ حقوق عمومی، خصوصی و کیفری و اجرای عدالت و تأمین آزادی ها بوده و مردم ایران در پناه حق احساس راحتی کرده اند. افسانه ها و ستون های عدالت. محقق قضات ضعیف و گاه بدنام به لبنان فرستاده می شدند و به انزوا محکوم می شدند.

3- پس از انقلاب اسلامی، با ورود شخصیت های اجتهادی و گواهی به نهادهای قضایی، این امید روزافزون به وجود آمد که دانش حقوق تحت تکفی توسعه و توسعه یابد و به مصداق عدل اسلامی و نمونه ای برای ارائه تبدیل شود. جهان

4- خشونت روزهای اول پس از انقلاب لکه ننگی بر چهره حکومت اسلامی است که نمی توان آن را نادیده گرفت.

5- در این روزهایی که کشور ما با بحران تنش و تمام مشکلاتی که به دلیل ناتوانی دولت ها در تامین آنها به دامان دستگاه قضایی سرازیر شده است، قضات کشورمان دچار مشکل بزرگی شده اند. امتحان امتحانی که مردم ایران دنبالش کردند و عاقبتش پروردگار متعال است. الیس الله اعلی!

6- آقایان! مخصوصاً در امر گرما که بنا به توافق فقها و بلکه همه عقلای عالم جای احتیاط کامل است، امیدواریم اندیشه و اندیشه عمیقی داشته باشید. یادآوری تاریخ، اشتباهات و تسامح در خون و مجازات های ناعادلانه علیه مردم را فراموش نمی کند! به این حدیث نبوی توجه کنید;

اگر برای مسلمانان حدی باشد، اگر برای مسلمانان ببینم، می پذیرم. (کنزال امل/12971)

اين حكم شريف در زماني از سوي پيامبر رحمان صادر شده است كه نه در غرب جهان و نه در هيچ نقطه ديگري از انديشه تفسير مضيقه در امور جزايي اثري نبود.

7- اتخاذ اصطلاحات و رهنمودهای فقهی در قوانین جزایی ایران از نظر شرعی امری پسندیده نیست، زیرا برای تفسیر و تبیین آنها به منابع معتبر فقهی و البته اجتهادات قضایی نیاز است. ، در غیر این صورت به اذن خداوند تصمیم صادره غیرقانونی خواهد بود.

8- مایه تاسف است که این روزها افرادی در مناصب خود بدون الفبای عدالت و بدون آگاهی از سختی امر به وظایف خود در قبال دستگاه قضایی عمل می کنند و به آنها دستور می دهند. بر قضات محترم و باهوش و شجاع و پارسا تأثیر می گذارد و موجب بی تفاوتی و بی تفاوتی خداوند نسبت به نشانه ها و جان ها نمی شود.

9- التزام قوی به روند کیفری که یکی از زیباترین راه های تمدن و خرد انسانی است و تمرکز همه طرفین بر رعایت حقوق متهم و علاوه بر همه این اصول، تمرکز بر اصل انسانی-اسلامی. . شما موظف به داشتن سمت های عالی قضایی به ویژه سمت های نظارتی هستید.

ربکا لیبل-مراساد (فجر/14)، با سلام

سید مصطفی محقق داماد – 24 آذرماه

6565

دکمه بازگشت به بالا