اجتماعی

قالیباف: از کار سیاسی در شوراها پرهیز شود

محمدباقر قالیباف تاکید کرد: از کار سیاسی در شوراها پرهیز کنید. بزرگترین وظیفه سیاسی شهرداری ها خدمت به مردم است.

به گزارش شیمیشی، محمدباقر قالیباف، رئیس شورای اسلامی شهر صبح پنجشنبه در جلسه شوراهای عالی استان ها اظهار کرد: ارتباط شوراهای شهر و روستا با نمایندگان مجلس باید بسیار نزدیک باشد. . آنها باید با هم کار کنند.

وی همچنین گفت: متأسفانه به دلیل مسائل منطقه ای و سیاسی قبل از اینکه خود را شریک بدانیم، خود را رقیب می بینیم و این مشکل بزرگی است. اگر مسابقه ای باشد باید در منطقه ای باشد که مردم منفعت آن را ببینند نه جایی که آتش شروع شود و دود آن به چشم مردم نمایان شود.

قالیباف همچنین گفت: مسائل سیاسی نباید در شوراها و شهرداری ها مطرح شود. شورا بیشتر یک نهاد خدمات اجتماعی است تا یک نهاد سیاسی. از کار سیاسی در شوراها پرهیز کنید. بزرگترین وظیفه سیاسی شهرداری ها و شهرداری ها خدمت به مردم است که ثواب دنیوی و اخروی دارد.

رئیس مجلس تاکید کرد: اگر موفقیت می خواهیم باید به مردم تکیه کنیم مردم ما باهوش و تحلیل گر هستند. اگر بخواهیم با سیاست بازی کارها را جلو ببریم، هم مردم را به دام می اندازیم و هم آسیب پذیر می کنیم.

ادامه دارد…

تیم خبری مقالات اجتماعی

پژوهشگر اجتماعی با نگاهی منطقی و نوآورانه. ارائه دیدگاه‌های تازه درباره تفاوت‌های فرهنگی و مسائل اجتماعی.
دکمه بازگشت به بالا