عمومی

زلزله تهران را ببینید ؟ 

بارها نسبت به عواقب غیرقابل تصور آن بر دولت و مردم هشدار داده ایم، تهدید هم کرده ایم، اما چطور ممکن است او یک ایرانی بود، در عین حال عاشق تکنولوژی بود، زلزله و آن را مطالعه کرده بود. عواقب آن بر تهران سال ها و به اذن خدا دغدغه مملکت هم بود اما به هر دلیلی سکوت کرد! یا از هر فرصتی برای تذکر و شنیدن اهالی به ویژه شهردار و مسئولان شهری استفاده نکرد؟

وقتی ویدیو(های) زیر را دیدم، به این فکر کردم که شاید یک عکس هزار برابر بیشتر از مقالات مختلف برای شهروندان مفید باشد، بله، ممکن است مقالات برای برخی مهم باشد، اما عموم مردم ترجیح می دهند آنچه نوشته شده را ببینند. حالا این کلیپ (تصویر) را ببینید که بلایی که زلزله بر سر یکی از شهرهای ترکیه آورد را نشان می دهد. باور نکنید که شهر اینقدر مقاومت در برابر زلزله یا چیزی شبیه آن (مفهوم نادرست) دارد. به تصاویر فکر کنید، این عکس ها و کلیپ ها حقیقت هشدارهای ما هستند و از طرفی زمان می گذرد!

زلزله تهران رو دیدی؟

زلزله تهران رو دیدی؟

https://www.instagram.com/reel/C0gQa-SsRFM/?igshid=NjZiM2M3MzIxNA==

یادآور می شوم که به گفته نویسنده وضعیت تهران و زلزله تهران بسیار بدتر از تصاویر بالا خواهد بود. توسعه تهران خطرناک ترین کاری است که می توان برای تهران انجام داد.

زلزله تهران رو دیدی؟

در میان هیاهوی زندگی در تهران و بی تفاوتی ما، زمین لرزه ای آرام آرام زیر شهر می خزد و قوت خود را جمع می کند و خود را آماده می کند. طبق تحقیقات باید چند وقت پیش به قدرت نهایی خود برسد اما چه زمانی!
شهرداری و مسئولان شهری توجه دارند و تذکر جدی می دهند!

زلزله تهران رو دیدی؟

* استاد نمونه ایران در مهندسی سازه، زلزله و مدیریت بحران و بنیانگذار مقاوم سازی و مدیریت بحران زلزله در کشور

دکمه بازگشت به بالا