عمومی

دانش‌های نوین آبزی پروری به پرورش دهندگان ارائه می‌شود – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار آنلاین، محمد الله بخش عصر شنبه در مراسم خاکسپاری شرکت کرد. یادداشت تفاهم بین اداره کل شیلات استان و موافقت نامه آموزش و ترویج کشاورزی اظهار داشتیم: سازمان جهاد کشاورزی استان اربیل با همکاری اداره کل شیلات برنامه های مدونی را برای توسعه علمی اقلیم اربیل مدیریت می کند.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در ده سال اخیر موضوع تولید را سرلوحه کارها و اقدامات دولت و دستگاه های خود قرار داده اند، خاطرنشان کرد: اجرای بخشی از شعار تولید، علم و دانش اشتغال زایی، اداره کل شیلات استان اردبیل نیز با برنامه هایی با محوریت شناخت بومی اقلیم اردبیل اقدام کرده است. محموله می دهد

مدیر کل شیلات استان اردبیل لزوم اجرای طرح های اقلیمی و شیلاتی را یادآور شد و اظهار داشت: انتقال دانش روز به همراه نتایج مطالعات اخیر برای بهره برداران با تاکید بر دانش بومی پرورش دهندگان ماهی از مهمترین نکات این امر است. . یادداشت تفاهم E.

الله بخش همچنین گفت: این تفاهم نامه همکاری در زمینه شنا و ماهیگیری در مناطق گسترش بین اداره کل شیلات استان اردبیل و معاون سازمان تحقیقات و آموزش و مسئول آموزش کشاورزی این وزارتخانه منعقد شد. کشاورزی جهاد کشاورزی.

وی خاطرنشان کرد: وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای برنامه ها و ارتقای بهره وری مراکز آبزیان و تولید ماهیان گرم آبی و آبی سرد همچنین توسعه مواد غذایی و سبد غذایی مصرف کنندگان در راستای تقویت فرهنگ ماهی خواری نیز این قرارداد را منعقد کرد.

الله بخش با اشاره به اینکه در سال های اخیر شاهد توسعه چشمگیر فعالیت های پژوهشی در کشور بوده ایم، گفت: این فعالیت ها در صورتی که نتیجه آن شکوفایی و رویکرد اصلی باشد موجب توسعه و رفع مشکلات و نیازهای جامعه می شود. سازمان شیلات در تمامی اهداف خود مبتنی بر تولید است.

وی با اعلام، ترویج و آموزش در زمینه آبیاری، زمینه سازی، نمونه و اشاعه الگوهای موفق در روند توسعه کشاورزی را فراهم کرد و خواستار آموزش و توسعه در حوزه آبیاری شد.

در ادامه این مراسم مدیر گسترش سازمان جهاد کشاورزی استان نیز هدف از اجرای برنامه های توسعه به طرق مختلف را تغییر دانش و رفتار فنی کارگران کشاورزی اعلام کرد.

ضیاچاره وی گفت: در واقع این تغییر منجر به بهبود وضعیت تولید و افزایش درآمد خواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا