استان ها

تفاهم نامه همکاری سازمان منطقه آزاد انزلی و دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان / انجام فعالیت مشترک آموزشی بین المللی با دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی خارجی

به گزارش خبرگزاری شیمیشی از گیلان؛ رئیس و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی ، با جلب توجه به وضعیت مناطق آزاد در اقتصاد جهانی و ارائه تحلیلی در مورد مناطق آزاد کشورمان ، اظهار داشت که هیچ منطقه ای به طور همزمان از ویژگی های مناطق آزاد انزلی برخوردار نیست. فضای آزاد محدود به تجارت و اقتصاد نیست ، اما از ظرفیت ها و فرصت های خوبی در زمینه های اجتماعی ، فرهنگی و به ویژه تحقیقاتی – دانشگاهی برخوردار است.

وی با تأکید بر اینکه مناطق آزاد باید پاسخگوی نیازهای جامعه خود باشند و افزود: منطقه آزاد انزلی در تلاش است تا با توجه به استراتژی دانش کشور به مرکز تحقیقات علمی کشور تبدیل شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی ، با ارزیابی ارزیابی پیشنهاد دانشگاه آزاد اسلامی برای همکاری در اجرای استراتژی این منطقه ، تسریع در روند اداری اجرای تفاهم نامه را خواستار شد و گفت: برای ترسیم اولین مناطق در حال حاضر و در آینده رشد منطقه آزاد انزلی با بازار کار.

دکتر. محمد دوستدار ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان با بیان اینکه شاهد گام بسیار خوبی در منطقه آزاد انزلی هستیم و می توان اثرات اقتصادی مثبتی را که این منطقه ایجاد کرده به وضوح مشاهده کرد ، اظهار داشت: همچنین در دانشگاه برگزار شد. همچنین با اشاره به عملکرد منطقه ، مشخص شد که اقتصاد استان گیلان به منطقه آزاد انزلی متصل است.

وی در مورد حمایت از اتحاد ایالات متحده صحبت کرد ، اما گفت که حفظ استقلال استقلال راه حل این مسئله نیست. و در سطح ملی ، برنامه های مورد نیاز برای اجرا.

تفاهم نامه همکاری بین سازمان منطقه آزاد انزلی و دانشگاه آزاد اسلامی گیلان که در 10 ماده ، 22 بند و 2 تبصره امضا شده است ، به مدت پنج سال توسط طرفین امضا شده و طرفین توافق کرده اند که در صورت توافق ادامه بده

بنابراین ، گزارش پیشرفت واحد بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی اسلامی گیلان در منطقه آزاد انزلی با معرفی رشته های پزشکی و اولیه و تحصیلات کارشناسی ؛ انجام فعالیتهای مشترک بین المللی با دانشگاههای خارجی و مراکز علمی و تحقیقاتی ؛ پروژه های تحقیقاتی و اجرایی مورد نیاز سازمان را تهیه و اجرا كنید. این سازمان از پایان نامه های دانشجویان دانشگاه با موضوعات مورد نیاز سازمان پشتیبانی می کند. تهیه و تدوین یک مکمل فرهنگی برای برنامه ها و پروژه های سازمان و توسعه فعالیت های مراکز رشد دانشگاه ها ، مراکز تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان در منطقه آزاد انزلی ؛ یکی از مهمترین موضوعات ، حافظه ای است که نتیجه آن شده است.

در همین راستا ، یک کارگروه علمی-فناوری متشکل از نمایندگان هر دو طرف برای اجرای تفاهم نامه همکاری بین سازمان منطقه آزاد انزلی و دانشگاه اسلامی اسلامی گیلان ایجاد می شود و در صورت لزوم توافق نامه همکاری حاصل خواهد شد. امضا شود.

گفتنی است ، سازمان منطقه آزاد انزلی با پروژه دانش خود با همکاری دانشگاه ها و م institسسات علمی – پژوهشی کشور ، در صدد انعقاد تفاهم نامه های همکاری و تفاهم نامه همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی گیلان است. انجام دهید

5666

دکمه بازگشت به بالا