ترندهای کسب و کارعمومی

تعمیر و عیب یابی ماشین لباسشویی پارس

ایراد هایی که با کد های خطا نشان داده می شوند، ماشین های لباسشویی پارس دچار برخی مشکلات و خرابی ها می شوند که در تمام مدل های مختلف آن ها یکسان است که در ادامه به بررسی آن ها می پردازیم .

مشکلات رایج در ماشین های لباسشویی پارس

 • روشن نشدن ماشین لباسشویی پارس
 • نیامدن آب داخل لباسشویی پارس
 • تمام نشدن عملیات آبگیری
 • نچرخیدن ولوم تایمر در لباس شویی پارس
 • آمدن آب داخل لباسشویی پارس در حالت خاموش
 • نشتی آب در هنگام کار لباسشویی پارس
 • گرم نکردن آب گرم توسط هیتر لباسشویی پارس
 • کار نکردن موتور شستشو
 • تخلیه نشدن آب کثیف ، پس از انجام عملیات شستشو از داخل لباسشوئی پارس
 • خشک نشدن البسه در عملیات آبگیری
 • حل نشدن پودر در ماشین لباسشویی پارس
 • ماشین لباسشویی پارس دارای اتصال بدنه می باشد
 • دیگ لباسشویی پارس به درستی نمی چرخد
 • سوختن برد لباسشویی پارس
 • توقف و یا خاموش شدن لباسشویی پارس در بین انجام عملیات شستشو
 • پریدن فیوز دستگاه ، هنگام استفاده از آن
 • داشتن لرزش و سر و صدای زیاد هنگام کارکردن
 • تخلیه نشدن آب لباسشویی پارس
 • تمیز شسته نشدن لباس ها
 • باز نشدن درب لباسشویی پارس
 • بسته نشدن درب لباسشویی پارس

عیب یابی روشن نشدن ماشین لباسشویی پارس

روشن نشدن لباس شویی پارس یکی از رایج ترین اتفاقاتی است که اغلب رخ می دهد، در این شرایط در ابتدا بررسی کنید که دو شاخه داخل پریز باشد، زیرا ممکن است دوشاخه از پریز جدا شده باشد و اتصال برقرار نباشد، اگر دو شاخه به پریز متصل بود، به کمک یک فازمتر، پریز را بررسی کنید زیرا ممکن است که سیستم برق کشی خراب باشد.

اگر پریز برق سالم بود؛ ممکن است که دوشاخه و یا کابل دچار مشکل باشند، که بهتر است آن را تعویض کنید. حتی ممکن است که برق از پارازیت گیر وارد مجموعه کلید نشده باشد، برای بررسی چنین حالتی دوشاخه را از پریز خارج کنید و به کمک اهم متر بررسی کنید که اتصال سیم های داخلی برقرار است.

در برخی شرایط ممکن است که مجموعه کلید خراب باشد ، قفل ایمنی درب خراب باشد ، درب ماشین لباسشویی پارس به خوبی بسته نشده باشد ، میکروسوئیچ درب خراب باشد، خرابی در برد دستگاه و یا وجود مشکل در موتور ماشین های لباسشویی پارس می تواند از دلایل روشن نشدن لباسشویی پارس باشد، که برای تعمیر لباسشویی پارس خود در چنین شرایطی لازم است از یک تعمیرکار حرفه ای کمک بگیرید.

عیب یابی روشن نشدن ماشین لباسشویی پارس با چرخاندن ولوم تایمر

در برخی از شرایط ممکن است که پس از چرخاندن ولوم تایمر ، لباسشویی پارس هیچ واکنشی نشان ندهد و روشن نشود و حتی لامپ آن نیز روشن نشود، در چنین شرایطی ممکن است که پریز ، برق نداشته باشد و یا کابل و دوشاخه خراب باشند ؛ برای رفع این مشکل هنگامی ‌که دوﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﯾﺰ وصل اﺳﺖ، رﺳﯿﺪن ﺑﺮق ﺑﻪ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل لباسشویی پارس را به کمک ولت‌متر بررسی ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ ﺑﺮق از ﭘﺮﯾﺰ ﺑﻪ لباس شویی پارس نمی‌رسد ، اﺑﺘﺪا دوشاخه را باز کنید ، اﮔﺮ اﺗﺼﺎﻻت در دوشاخه مشکلی نداشت ، ﮐﺎﺑﻞ راﺑﻂ دستگاه را عوض کنید.

ممکن است که کلید لباسشویی پارس خراب باشد، برای رفع این مشکل به کمک نقشه تایمر لباسشویی پارس، ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪ لباسشویی پارس را مشخص کنید و در ادامه به‌ کمک اهم‌متر هرکدام از قطب‌های ﮐﻠﯿﺪ لباسشویی پارس را چک ﮐﻨﯿﺪ. اگر کلید دستگاه خراب می باشد ، باید صفحه کنتاکت ﺗﺎﯾﻤﺮ لباسشویی پارس را باز کنید و ﭘﺲ از برطرف کردن ایراد و تعمیر آن ، مجددا ﺗﺎﯾﻤﺮ ماشین لباسشویی پارس را به حالت اوﻟﯿﻪ برگردانید.

ممکن است برق از ترمینال وارد کلید اصلی نشده باشد ، که برای برطرف کردن این مشکل ابتدا دوشاخه لباسشویی پارس را از ﺑﺮق بکشید و به‌ کمک اهم‌ متر ، ارﺗﺒﺎط و اتصال بین سیم‌ها را از ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل تا کلید اﺻﻠﯽ ﺗﺎﯾﻤﺮ ماشین لباسشویی پارس بررسی کنید. یکی از عمده دلایلی که باعث می شود ﻣﺎﺷﯿﻦ لباسشویی پارس روﺷﻦ نشود ، قطع شدن سیم‌های دستگاه می باشد .

اگر مشکل روشن نشدن لباسشویی پارس بعد از چرخاندن ولوم تایمر دلایل بالا نباشد ، احتمال دارد که میکروسوئیچ دچار عیب شده باشد و یا خراب شده باشد؛ که برای رفع این مشکل ابتدا سیم‌های راﺑﻄﯽ ﮐﻪ از ﺗﺎﯾﻤﺮ به سمت درب لباسشویی پارس ( ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ ها ) کشیده شده و سپس بازگشته است ، را پیدا کنید و در زمانی ‌که درب لباسشویی پارس به صورت کامل ﺑﺴﺘﻪ می باشد دو سر این سیم ها را ﺑﻪ اﻫﻢ ﻣﺘﺮ وصل کنید، اگر میکروسوئیچ دستگاه سالم باشد، عقربه اهم متر منحرف می شود و اگر غیر از این را نشان داد ، میکروسوئیچ از مسیر خود خارج شده است ، اگر طی این بررسی ها میکروسوئیچ دستگاه شما سالم بود ، لازم است که سیم های رابط آن ها را تعویض کنید .

اما در برخی شرایط نیز ممکن است که هیدوراستات لباسشویی پارس خراب باشد ، هیدوراستات در لباسشویی پارس قطعه ای می باشد که وظیفه اصلی آن کنترل میزان آب ورودی به لباسشویی پارس با باز و بسته کردن دریچه شیر ورودی است و خرابی و عیب در این قطعه می تواند یکی از دلایل کار نکردن ولوم تایمر در لباسشویی پارس باشد.

برای رفع مشکلات مربوط به هیدوراستات لباسشویی پارس ، حتما باید با یک تکنسین متخصص مدار سرویس تماس بگیرید ، زیرا تعمیر لباسشویی پارس در چنین شرایطی تخصصی می شود و خودتان نمی توانید انجام دهید.

اگر با بررسی موارد بالا مشکل و خرابی لباس شویی پارس را متوجه نشدید، بهتر است تایمر لباسشویی پارس ، موتور لباسشویی پارس ، پمپ تخلیه آب ، سوئیچ کنترل و شیر برقی لباسشویی پارس را نیز بررسی کنید ، زیرا ممکن است که خرابی در این قطعات نیز باعث روشن نشدن لباسشویی پارس پس از چرخاندن ولوم تایمر باشد.

عیب یابی آبگیری نکردن لباسشویی پارس و یا نیامدن آب داخل لباسشویی پارس

در برخی از شرایط ماشین لباسشویی پارس روشن می شود و عملیات و نوع شستشو را نیز انتخاب می کنید ، اما آب داخل ماشین لباسشویی پارس نمی آید ، آبگیری کردن و آبگیری نکردن لباسشویی پارس دلایل مختلفی دارد ؛ برای رفع این مشکل بهتر است که موارد زیر را بررسی کنید و سپس اقدام به تعمیر لباسشویی پارس در اصفهان  کنید.

 • ممکن است که سیم‌های راﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﮐﻠﯿﺪ ﺗﺎﯾﻤﺮ لباسشویی پارس ، ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ ، ﻫﯿﺪرواﺳﺘﺎت و ﺷﯿﺮ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه باشند
 • خرابی شیر ورودی آب
 • خرابی در برد الکتریکی لباسشویی پارس
 • درب ماشین لباسشویی پارس باز است
 • خراب بودن میکروسوئیچ لباسشویی پارس
 • خراب بودن پمپ لباسشویی پارس
 • خرابی هیدروستات

عیب یابی آبگیری کردن لباسشویی پارس در حالتی که لباسشویی پارس خاموش است

در برخی موارد ماشین لباسشویی پارس خاموش اﺳﺖ ، اما ﺑﺎ ﺑﺎز ﺷﺪن ﺷﯿﺮ آب ، لباس شویی پارس ﺷﺮوع ﺑﻪ آبگیری می‌کند ، برای رفع این مشکل ابتدا باید شیلنگ لباسشویی پارس را از شیر جدا کنید و به صورت جداگانه عیب یابی کنید و در صورت خرابی و ایراد آن را تعویض کنید ؛ از عمده دلایلی که ممکن است این اتفاق در ماشین لباسشویی پارس رخ دهد همان خرابی شیر برقی می باشد ولی در برخی شرایط امکان دارد که خرابی در قسمت تایمر لباسشویی پارس نیز باشد.

عیب یابی انجام ندادن عملیات بعدی در ماشین لباسشویی پارس

در برخی شرایط ممکن است که لباسشویی پارس ﻋﻤﻞ آبگیری را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪه باشد ، اﻣﺎ شروع به انجام عملیات ﺑﻌﺪی نکند ، در چنین شرایطی ممکن است که هیدروستات ماشین لباسشویی پارس خراب باشد و برای رفع و تعمیر این مشکل در لباسشویی پارس باید ، پس از پایان عملیات آبگیری و بالا آمدن دیافراگم درون هیدروستات ، باید کنتاکت مشترک شماره 11 به 13 که به موتور دستگاه متصل است ، وصل شده باشد . به کمک اهم متر زمانی که برق ماشین لباسشویی پارس را قطع کرده اید ، ارتباط بین کنتاکت های نام برده را بررسی کنید ، اگر ارتباط وجود نداشت ، باید هیدروستات را تعویض کنید ، زیرا این قطعه قابل تعمیر نمی باشد.

اگر مشکل به دلیل علت بالا نبود ، ممکن است که تایمر ماشین لباس شویی پارس سوخته باشد، که برای رفع این مشکل باید سیم های بین موتور ﺗﺎﯾﻤﺮ ماشین لباسشویی پارس را از دیگر قسمت‌ های ﻣﺪار ﺟﺪا کنید و مستقیم به برق 220 وﻟﺖ ﻣﺘﺼﻞ کنید . اﮔﺮ در این شرایط ﺻﺪاي ﭼﺮﺧﺶ چرخ‌دنده‌ ها به گوش تان رﺳﯿﺪ، موتور ﺗﺎﯾﻤﺮ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ، اما اگر غیر از این شرایط رخ داد در اﯾﻦ ﺻﻮرت موتور تایمر را ﺗﻌﻮﯾﺾ کنید.

عیب یابی برق داشتن بدنه لباسشویی پارس

در برخی از موارد ، بدنه ماشین لباسشویی پارس شما برق دار می شود ؛ که این مسئله کمی خطرناک می باشد ، ممکن است هنگامی که آب در ماشین لباسشویی پارس وجود دارد باعث برق گرفتگی شود ، در این شرایط لباسشویی پارس را سریع از پریز برق بکشید و در ادامه موارد زیر را بررسی کنید.

1 – بررسی کنید که سیم ارت یا سیم اتصال به زمین لباسشویی پارس درست متصل شده باشد و اگر این سیم اصلا متصل نیست و یا اگر مستقیم به لوله آب متصل شده است ، می تواند از دلایل برق دار بودن بدنه لباسشویی پارس باشد.

2 – بخش های مختلف لباسشویی پارس خود را بررسی کنید ، که نشتی نداشته باشند، زیرا آب می تواند برق گرفتگی را تشدید می کند، به همین دلیل ممکن است که نشتی در یکی از بخش های لباسشویی پارس باعث برق گرفتگی شود.

3 – در چنین شرایطی کابل برق، دو شاخه و پریز برقی که لباسشویی پارس به آن متصل می باشد را چک کنید و اگر نشانه هایی مثل بوی سوختگی از پریز، زنگ زدگی دو شاخه ، سیاه شدن پریز یا دو شاخه را مشاهد کردید، اقدام به تعمیر آن ها بکنید زیرا این موارد می توانند از دلایل برق گرفتگی بدنه لباسشویی پارس باشند.

4 – یکی دیگر از علت های برق گرفتگی بدنه لباسشویی پارس می تواند خرابی در قسمت موتور باشد و اتصال موتور به بدنه دچار اختلال شده باشد، در حالتی که موتور دستگاه نیم سوز باشد ، جریان برق به راحتی به بدنه لباسشویی پارس منتقل می شود.

5 – همچنین این برق گرفتگی می تواند به دلیل سیم کشی های الکتریکی و اتصال فیش های برق لباسشویی پارس باشد ، زیرا ممکن است که روکش سیم ها از بین رفته و نیاز به تعویض داشته باشند.

این موارد را بررسی کنید ، اما اگر با بررسی موارد بالا متوجه ایرادی نشدید ، بهتر است که خازن پارازیت گیر ، هیتر و سیم پیچ داخلی لباسشویی پارس را نیز چک کنید . احتمال خرابی و مشکل در این موارد بسیار کم میباشد ، اما گاهی ممکن است به همین دلایل بدنه لباسشویی پارس دچار برق گرفتگی شود .

دکمه بازگشت به بالا