ورزشی

بهداد سلیمی: اگر این‌ها نتوانند، هیچ کس دیگر نمی‌تواند به وزنه برداری کمک کند


بهداد سلیمی: اگر افرادی مثل رضازاده، باقری و انوشیروانی نتوانند این کار را انجام دهند، هیچکس نمی تواند به وزنه برداری کمک کند. بهداد سلیمی: اگر امثال رضازاده، باقری و انوشیروانی نتوانند به وزنه برداری کمک کنند، هیچکس نمی تواند به وزنه برداری کمک کند.به گزارش خبرنگار واریشی خبرگزاری آنلاین شیمیشی، بهداد سلیمی در جلسه فدراسیون وزنه برداری گفت: به اندازه کافی گفته شده است. آینده و ما اینجا هستیم تا در مورد آینده صحبت کنیم.» وظیفه ای که به من سپرده شد نظارت بر مشکلات تیم های ملی بود و برنامه ریزی می کنیم. وی تاکید کرد: من مخالف این موضوع هستم. اگر رضازاده، کوروش باقری، سجاد انوشیروانی، سعید علی و حسین توکلی کاری از دستشان برنمی آید، فکر نمی کنم کمک دیگری بکند سلیمی درباره حضورش در کمیسیون ورزشکاران فدراسیون جهانی گفت: با حمایت سجاد انوشیروانی و سایر دوستان امیدوارم این کار انجام شود و ما می توانیم نماینده خود را در این کمیسیون داشته باشیم.

دکمه بازگشت به بالا