علمی و پزشکی

احتمال اجرایی سازی کامل نسخه الکترونیک تا پایان سال

به گزارش شفاف، کریمی گفت: یکسان سازی پورتال های حمل و نقل یک پروژه ملی و افتخارآفرین ایران است و در 4 ماه گذشته گام خوبی برداشته شده است.

البته بیش از 90 درصد محصولات مراقبت های بهداشتی الکترونیکی بودند.

دستیار وزیر بهداشت افزود: باید سیاست را در وزارت بهداشت بررسی کنیم و سپس اپراتور را با شرکت های علمی مطرح کنیم. به دلیل رقابت با هم، مطمئناً می توانند پنل های کاربرپسند بیشتری پیدا کنند.

تاکنون برخی ابزارها فرم را به صورت کپی ترجمه کرده اند و ذکر تعریف بیمه نامه در قانون بودجه 1401 بسیاری از مسائل را روشن کرده و کارکرد ابزارهای مختلف را مشخص کرده است.

کریمی گفت: اجرای کامل نسخه الکترونیکی فرآیندی است که احتمالا تا پایان سال به آن دست خواهیم یافت.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

دکمه بازگشت به بالا