عمومی

وعده های اقتصادی مجلس یازدهم 

به یاد دارم که در پاییز سال 58 مردم به قانون اساسی رأی دادند و در زمستان اولین انتخابات ریاست جمهوری و پس از آن دور اول انتخابات مجلس و تشکیل اولین مجلس شورای ملی برگزار شد. در مجلس اسلامی امروز 270 نماینده مردم از سراسر کشور انتخاب شدند و در 16 خرداد 1359 اولین جلسه مجلس شورای اسلامی پس از انقلاب تشکیل شد.

تقریباً 43 سال از آن تاریخ می گذرد و کشور درگیری های داخلی، جنگ با عراق، درگیری با قدرت های خارجی، درگیری با همسایگان، تحریم ها، درگیری ها و مقابله با داعش در خارج از مرزها و مشکلات اقتصادی را پشت سر می گذارد. ، تحریم ها، بحران های سیاسی و بهداشتی و … اما مجلس و مرجع تصمیم گیری مجلس وجود داشت و هست و الحمدلله تا امروز ده دوره کامل مجلس تشکیل شده و امروز در مجلس هستیم. مجلس. جلسه یازدهم مجلس. سه سال تمام شد و امسال آخرین سال یازدهمین دوره مجلس است و طبق برنامه در اسفند 1402 به اذن خدا کسانی که تصمیم گرفته اند در روز دوازدهم پای صندوق های رای حاضر می شوند. مجلس و نمایندگان خود را انتخاب کنند و با صدایی رساتر از دوره قبل نمایندگان فعال و متواضع و خوش زبانی را انتخاب کنند که حرفشان مثل عملشان باشد، توانمند، مدیر، مجرب، مستقل، میهن پرست و… مردم و انقلابی را انتخاب کنند و واقعاً. گل بکارید

سابقه قانونگذاری توسط نمایندگان مردم در مجلس به روز چهاردهم گلاویجه 1385 روجی و امضای مشروطه توسط مظفرالدین شاه قاجار برمی گردد و حدود 117 سال از آن روز می گذرد.

نگارش قانون که اساساً کلیه روابط و رفتارهای فردی، اجتماعی و اداری جامعه را مشخص می کند، باید در فرآیند تصمیم گیری و تصمیم گیری و نگارش قوانینی برای تضمین و حمایت از استقلال، آزادی، مستقل باشد. هویت، عدالت، تعادل پیشرفت، توسعه و پیشرفت باید بر اساس منافع و مصالح ملی مردم، کشور و دولت باشد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توافق ملی و انقلابی ملت بزرگ ایران است و ضامن نفی انواع ظلم فکری و اجتماعی، انحصار اقتصادی، ضعف، بی عدالتی و بی عدالتی در جامعه است.

نگاه و هدف قانون جدا شدن از نظام حاکم و سپردن سرنوشت مردم به دست خود و حق انتخاب و تاکید بر حاکمیت اراده مردم بر سرنوشت آنهاست و قانون بسیار رسا است. ، پویا، امیدبخش و با انگیزه و با حرکتی با هدف حرکت رو به جلو به نقش و وجود مردم و داشتن اراده و اقتدار در تمامی امور کشور اشاره می کند.

قانون اساسی در پاسداری از آرمان و رسیدن به هدف بزرگی که فطرت نهضت مردمی و انقلاب اسلامی ملت بزرگ ایران اقتضا می کند، کوشیده است تا زمینه مشارکت و آمادگی مردم را ایجاد کند. و مردم سالاری دینی با همه اجزای آن جامعه و در فرآیند تغییر جامعه در تمامی مراحل تصمیم گیری های سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد جامعه و ایجاد نهادها و بنیان های سیاسی که اساس جامعه را تشکیل می دهند به منظور تامین توانایی مردم به طور عام و مخصوصاً معیارهای خداپرستی را آشکار کنند.شخصی روشن در جامعه ما ایران.

شورای اسلامی بر اساس قانون اساسی، نمایندگی مردم، نماد و نمایندگی اراده و قدرت ملت بزرگ ایران است که ناظر بر امور عمومی کشور است و می تواند قوانینی وضع کند و بر اجرا و نتایج آن نظارت کند. از اجرای قانون

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای یک مقدمه، 14 فصل و 179 اصل، فصل ششم قانون اساسی به ویژه مجلس قانونگذاری است که از اصل 62 شروع و تا اصل 99 ادامه دارد و در مورد چگونگی و روند قانونگذاری صحبت می کند. و اصل قانون و قانونگذار.آهسته آهسته

در اصل ششم قانون اساسی 29 ماده (از اصل 62 تا اصل 90) مربوط به شورای اسلامی و 9 ماده (از اصل 91 تا اصل 99) مربوط به شورای نگهبان قانون اساسی ناظر بر اجرا است. قانون اساسی قوانینی که از طریق شرع در مجلس تصویب شده و آن قانون اساسی است.

هم اکنون یازدهمین جلسه شورای اسلامی از 16 خرداد 1398 به نمایندگی از ملت بزرگ ایران با حضور 290 نماینده از 208 حوزه انتخابیه و بر اساس آیین نامه داخلی شورا رسما برگزار شد. به بررسی، ارزیابی و بررسی قوانین و طرح ها و قوانین و نظارت بر اجرای قوانین در کشور می پردازد.

اداره امور مجلس به موجب آیین نامه داخلی مجلس است که مشتمل بر 241 ماده و در دو بخش (کلیات – وظایف و اختیارات مجلس) تنظیم شده و دستور کار کلی نمایندگان مجلس است. . مردم می توانند طبق این مقررات رفتار نمایندگان خود را دنبال کنند

بخش اول آیین نامه عمومی است و شامل 126 ماده قانونی است که در سه قسمت (قسمت اول تأسیس و افتتاح مجلس – قسمت دوم درباره نمایندگان و قسمت سوم درباره کار مجلس) نوشته شده است.

در قسمت دوم وظایف و اختیارات مجلس 115 ماده در سه قسمت (قسمت اول قوانین + قسمت دوم نحوه بررسی و رای اعتماد به هیات وزیران + قسمت سوم در مورد قوانین) نوشته شده است. نظارت)

16 کمیسیون تخصصی در مجلس وجود دارد که به بررسی و ارزیابی طرح‌ها (پیشنهادهای دولت) و طرح‌ها (پیشنهادات گروهی از نمایندگان) و نظارت بر کار قانونی نهادهای زیر مجموعه بودجه کشور (اسامی و مشخصات تعداد نمایندگان در هر کمیسیون در سایت شورا https://www.parliran.ir/ که در دسترس عموم است و به اختصار ارائه می شود.

 1. کمیسیون آموزش پژوهش و فناوری با 22 نماینده
 2. کمیسیون اجتماعی متشکل از 23 نماینده است
 3. کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی با ۲۱ نماینده
 4. کمیسیون اقتصادی با 24 نماینده
 5. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با 25 نماینده
 6. کمیسیون ها و شوراهای امور داخلی با 20 نماینده
 7. کمیسیون انرژی با 23 نماینده
 8. کمیسیون برنامه و بودجه با 23 نماینده
 9. کمیسیون بهداشت با 19 نماینده
 10. سیمسری تدوین آیین نامه داخلی مجلس با تعداد 15 نماینده
 11. سیمسری تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی با 15 نماینده
 12. کمیسیون صنعت و معدن با 23 نماینده
 13. کمیسیون ساخت و ساز با 26 نماینده
 14. کمیسیون فرهنگ متشکل از 19 نماینده است
 15. کمیسیون قضایی با 10 نماینده
 16. کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست با 22 نماینده

علاوه بر کمیسیون، 72 نوع فراکسیون با موضوعات مختلف در مجلس وجود دارد که بر اساس نظرات جمعی از نمایندگان و نظرات آن نمایندگان نیز مشورتی است.

بر اساس قانون، نمایندگان مجلس به نام ملت ایران وظیفه کلیه وزارتخانه ها، استانداری ها، ادارات و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی مرتبط با بودجه عمومی کشور را برعهده دارند و همچنین در مجلس شورای اسلامی عضویت دارند. مجلس. انجمن های کشورها

تشکل هایی زیر سقف شورا هستند

 1. مرکز پژوهش های شورای اسلامی
 2. دیوان محاسبات دولتی
 3. کتابخانه و موزه مرکز اسناد شورای اسلامی
 4. مرکز معارف اسلامی شورای اسلامی
 5. آژانس خانه ملت
 6. کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین

و اداره مجلس و خدمات هماهنگی و اداری کمیشنران، نمایندگان و ارباب رجوع در نهاد مجلس زیر نظر رئیس مجلس است.

پرلمن همچنین دارای سیستم ارتباطی با مردم برای دریافت و تبادل نظر بین مردم و نمایندگان و نظارت مردمی بر نمایندگان است.

این ساختار کلی جامعه اسلامی است که بر اساس قانون اساسی وظیفه نمایندگی مردم برای مردم و حفظ منافع ملی و انقلابی جمهوری اسلامی ایران در خدمت قانونگذاری و تشکیلات شخصی و شخصی را بر عهده دارد. روابط اجتماعی و حکومتی بین مردم و مردم در مردم حکومت است و دولت با مردم است و دولت با دولت است و بر اجرای قوانین در همه سطوح نظارت دارد.

اینجانب به عنوان یک شهروند فداکار روز قانون و روز مجلس را با احترام به یاد می آورم و از زحمات و خدمات و زحمات اعضای مجلس در چهل و سه سال گذشته تشکر و قدردانی می نمایم و از محضر محترم تقاضا و تقاضا دارم. . نمایندگان مردم در مجلس باید خود را ملزم به نظارت بر اجرای روح، قانون، مقدمه و کلیه اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که توافق ملی و انقلابی ملت بزرگ است، بنمایند. من و ایران از شما تقاضا دارم که یادی از قانون اساسی و انقلاب و جمهوری اسلامی ایران که حاصل مجاهدت و مقاومت، مردم و ریخته شدن خون مقدس شهدا و ایثارگری ها و تداوم شهداست. آزادیخواهان، مجاهدان، مدافعان و مبارزان و رهبران انقلاب به نام انقلاب به مردم وعده دادند که من در اینجا به چند مورد از آنها اشاره می کنم.

 • کمک و مشارکت مردم برای ایجاد فرصت های برابر و رقابت مولد و مؤثر و ایجاد مدیریت شایسته در کشور در همه زمینه ها و
 • حفظ و رعایت حقوق شهروندی که عبارتند از: داشتن شغل مناسب و کسب استقلال اقتصادی، موجودیت اقتصادی و زندگی مناسب و مناسب برای تشکیل و نگهداری خانواده و تامین آینده مطمئن.
 • کانون عدالت و شایستگی و برخورداری از فرصت های برابر، متوازن و مناسب برای توسعه و بهره مندی از توانمندی های شهروندان در تمامی عرصه ها.
 • در ادامه تصحیح و اجرای سند چشم انداز، ایران توسعه یافته و اولین کشور منطقه بوده و هست و نمایندگان شما به آن متعهد بوده و هستند.

امسال آخرین سال خدمت به نمایندگان یازدهمین دوره مجلس است.

البته من آمار دقیق بودجه، هزینه ها، هزینه ها و کارایی و بهره وری مجلس را در سایت های معتبر نیافتم، اما آمارها نشان می دهد که رشد تورم و قیمت ها با نرخی بالاتر از نرخ. انتظار و ناهماهنگی ناشی از ضعف و بی توجهی صددرصدی.. تعدد اعتبارات ملی و نبود برنامه ویژه برای رفاه عمومی و ناتوانی عملی مجلس در مواجهه با تضاد منافع و… به طور کلی، مجلس یازدهم تا امروز نتوانسته است به انتظارات خود و در حد وعده ها و توافقات خود به ویژه در حوزه اقتصاد و توسعه اقتدار، اقتصاد و تقویت پول ملی و ثروت ملی عمل کند.

در واقع هیچ دفاعی برای این مجلس وجود ندارد. زیرا مجلس قدرت قانون گذاری و نظارت دارد و از حمایت های چند جانبه برخوردار است و می تواند از دولت که حدود دو میلیون نفر جمعیت دارد و حدود 240 هزار مدیر که همگی تحصیلکرده و مدیر هستند حمایت کند. در استفاده و بازکردن گره ها ماهر و متخصص هستند اما متاسفانه کاری از دستشان برنمی آید.

فعلا تا دریافت و دیدن نتایج جدید چیزی نمی توان گفت جز اینکه بگوییم:

تو نمی دانی، ما نمی دانیم.» و” شما می گویید ما این کار را نمی کنیم.» .

خداوند به ایشان آرامش و موفقیت عطا فرماید.

با احترام و افتخار

پنجشنبه 11 خرداد 1402

دکمه بازگشت به بالا