عمومی

وزارت راه برای ۳ شهر استادیوم می‌سازد – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری آنلاین به نقل از وزارت راه و شهرسازی ، محمد جعفر علیزاده درباره برنامه تحویل پروژه های ورزشی که برخی از آنها بر عهده سازمان اجرایی ساختمانها و اماکن عمومی و دولتی است ، گفت: پروژه ایجاد فضای ورزشی با ظرفیت بیش از 25000 نفر تکمیل و به بهره برداری می رسد.

وی گفت: ایجاد سه مکان ورزشی در سال جاری یکی از تعهدات سازمان مجری برای ساخت و ساز است و انجام تعهدات در این زمینه نیاز به تخصیص کامل اعتبارات دارد.

مدیرعامل سازمان اجرایی ساختمانها و تاسیسات عمومی و دولتی توضیح داد: ایجاد سه فضای ورزشی با ظرفیت 25000 نفر در مساحت 55425 متر مربع پیش بینی شده است و اعتبار هزینه شده تاکنون برای این سه فضای ورزشی یک میلیون و 258 هزار و 99 میلیون ریال است. اعتبار تخمینی برای تکمیل و تحویل پروژه ها در صورت تأمین اعتبار در سال جاری ، 1.80 میلیون میلیون ریال است.

علیزاده گفت: مطالعه و احداث ورزشگاه خرم آباد با ظرفیت 15000 نفر در زیربنای 19800 متر مربع با 80 درصد پیشرفت فیزیکی که اعتبار هزینه شده برای آن 490102 میلیون ریال است و اعتبار پیش بینی شده برای تکمیل و تحویل به موقع آن 390 هزار میلیون ریال است. مطالعه و احداث ورزشگاه بروجرد با ظرفیت 5000 نفر در زیربنای 18300 متر مربع با پیشرفت فیزیکی 74٪ که اعتبار هزینه شده برای آن 338195 میلیون ریال و اعتبار تخمینی برای تکمیل و تحویل به موقع آن 220،000 میلیون ریال است. و احداث ورزشگاه بناب با ظرفیت 5000 نفر در زیربنا به مساحت 17325 متر مربع با پیشرفت فیزیکی 88٪ ، اعتبار هزینه شده برای 429،802 میلیون ریال و اعتبار تخمینی مورد نیاز برای تکمیل و تحویل به موقع آن 470،000 میلیارد ریال است ، برنامه سازمان اجرایی ایجاد فضاهای ورزشی برای امسال است.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: تکمیل و تحویل سه ورزشگاه با برآورد هزینه های برآورد شده در صورت تأمین اعتبار 100 درصدی امسال امکان پذیر است ؛ زیرا تحویل همراه با بهره برداری معمولاً یک بازه زمانی دارد که در آن پیمانکاران و مشاوران سازمان مجری ادعاهایی دارند که باید تا زمان اجرای کامل پروژه پرداخت شود.

دکمه بازگشت به بالا