عمومی

مجلس، بدون لیست ؟ – شیمیشی

در شرایطی است که امروز تقریباً کار تشکیلاتی اساس نظام های حکومتی است، اما شاید برای حضور بیشتر مردم در انتخابات این دوره حساس، تفکر جدیدی لازم باشد!

بررسی افکار و افکار عمومی، آنچه در اخبار و فضای مجازی به چشم می خورد نشان می دهد که بسیاری از افراد از گروه و دسته بازی و همچنین لیست بازی کمی خسته شده اند؟ یا حداقل دلیل اصلی مشکلات موجود در کشور این است که باندها و گروه های قمار و در بین برخی گروه ها فضای رانت قمار را ایجاد می کنند؟

مزیت های کار تشکیلاتی مشهود است اما شاید در ایران امروز پس از انقلاب با دولت های متوالی با دیدگاه های داخلی متفاوت اما با نگاهی مطیع و یکسان، مردم بیش از هر زمان دیگری مضطرب هستند که به همان لیست قبلی رای دهند.فکر می کردند. پایان کار چه خواهد شد تا حد زیادی گذشته را با گذشته تلفیق می کنند درست است!؟

وقتی من با افراد مختلف در مورد نامزدی در انتخابات صحبت می کنم، آیا به طور کلی نظرات یکسان است؟ اگر انتخابات لیستی نبود، می توانستید بهترین نماینده انتخابات باشید؟ و ما هم اون موقع شرکت کردیم!؟ حال اگر این موضوع روشن است و مردم این موضوع را مانعی برای ورود افراد مورد نظر خود می بینند، احتمالا بهتر است احزاب و تشکل ها لیستی برای مشارکت بیشتر رای دهندگان ارائه نکنند و به دلخواه خود انتخاب و انتخاب کنند. مردم شریف؟

حدس می‌زنم که در این دوره لیست نیز برعکس عمل کند و باعث شود رای‌دهندگان شرکت نکنند، ممکن است متحد باشند، اما مستقل شرکت کنند. قول می‌دهم افراد در این سن بیشتر به این ایده جدید تمایل پیدا کنند.

معلم نمونه کشور

دکمه بازگشت به بالا