عمومی

فرمان شاه سلطان در عزل کلانتر نایین به خاطر اعلام نارضایتی مردم

علاوه بر این، او از کلانتر جدید خواست که با زیردستان خود به خوبی رفتار کند و اجازه ندهد که اوباش به مردم ظلم کنند. مسائل عدالت در این قطعنامه جالب است. حالا نمی دانیم انجام می شود یا نه.

دستور همایون شرف اجرا شد، زیرا دیدگاه مدافعان حقوق است و همیشه می تواند آنلاین نور حقیقت اساسی را بیان کند. رفاه فقرا و فقرا و آزادی فقرا و نیازمندان شاید به این دلیل است که در این زمان ارباب و تابع و صاحب بنیچه الکای نائین اعلام کرد که میرزا عبدالبکی کلانتری آن شهر است. انواع بدرفتاری ها، زورگویی ها و تخلفات با آنها انجام می شود و از رفتار او راضی نیستند.و قبلاً طبق تصمیمات، کلانتری شهر مذکور به اجداد نجابت و رفعت العلی، رهبر نظام میرزا ابوالبقاع بازگردانده شد. مشار الیه بسیار خوش رفتار و توان و مهارت در خدمت رسانی به نامبردگان را دارد و از کلانتری وی راضی و قدردان هستند. ….بنا به درخواست زمین و تابعین و مالکین بنیچ از ابتدای ایلان عیال کلانتری شهر مذکور توسط عبدالباقی مذکور تغییر و با اشراف و عظمت عموی ایشان ساخته شد. با کافه اوکازا مظلوم و ضعیف که همه از رفتارش راضی و سپاسگزارند رفتار دارد با کافه اوکازا با مظلومان و ضعیفانش… نباید اجازه ظلم و ستم به ضعیفان و ضعیفان را بدهد. مورد ظلم مقامات قرار گرفته و انجام خواهد شد. اگر ظلم و احادیث را رد کند، مسلط و بزرگ می شود، پروردگار ظلم از زیردستانش کمتر و بر ظالمان و راهزنان حرام می شود.…. (دستورات و اعداد صفویه و قاجار، کتابخانه ملک، 1398، ص. 77-79)

6565

دکمه بازگشت به بالا