عمومی

دلواپسان و راننده قبلی – شیمیشی

بر فرض که چنین باشد ، جای شما کجاست؟ خوب ، دوستان غمگین نیز انسانی هستند و اشتباه می کنند. یک روز آنها حرف بدی زدند و کار اشتباهی انجام دادند. آیا انتظار داشتید که آنها همیشه در مسیر اشتباه قدم بزنند و به ته دره برسند؟ جلوگیری از اشتباهات یک جایزه از همه جا است.

با این حال ، ذینفعان فکر می کنند که دلیل اتفاقات سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و بسیاری دیگر و چرخ ها در حال حرکت است و چرخ دنده آن در حال حرکت است و دم آن بسته نمی شود و دود زیادی دارد ، زیرا راننده جهان. اکنون که کنترل خود را از دست داده است ، متوجه می شود که هیچ مشکلی در راننده قبلی وجود ندارد. خطا از جاده ای است که در امتداد جاده سنگلاخ حرکت می کرد و اکنون به این روز افتاده است.

راننده فعلی به خود آمده است که ابتدا باید جاده را پاک کند و سپس ماشین را به تعمیرگاه تبدیل کند. راننده سابق می تواند تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.

راننده فعلی ممکن است پس از رفع نواقص ، تشخیص دهد که راننده قبلی چگونه مراقبت می کرد که با وجود همه کمبودها ، در جاده پیچید و به او اجازه نداد که به چپ بپیچد یا وارد دره شود.

1717

دکمه بازگشت به بالا