حوادث

دستگیری و بازداشت برخی از سرشبکه‌های کودکان کار

رئیس سازمان امور خیریه، خدماتی و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران از مقابله با شبکه های کودکان کار و کودکان خیابانی توسط دستگاه قضایی و نیروی انتظامی خبر داد و گفت: برنامه مدونی در این اداره کل آغاز شده و برنامه جامعی در دستور کار قرار گرفته است. آغاز شده. تعدادی از این افراد دستگیر و بازداشت شده اند.

به گزارش شیمیشی، احمدی صدر دبیر مرکز اجتماعی شهر تهران درباره آخرین اقدامات شهرداری برای برخورد و ساماندهی کودکان خیابانی گفت: در این زمینه طرح جمع آوری این کودکان در سال گذشته 32 بار اجرا شده است. سازمان، اما نتیجه ای حاصل نشد و این طرح در واقع شکست خورد.

وی با بیان اینکه شهرداری تهران طبق قانون در قبال کودکان کار و خیابان وظیفه ای ندارد، گفت: با این حال شهرداری تهران در قالب کمپ آسیب های اجتماعی به این موضوع ورود کرده و در حال حاضر شهرداری تهران تعطیل شده است. مدرسه برای آنها کودکان کار و خیابان در تهران راه اندازی شد و 30 مدرسه در این زمینه مشغول به کار هستند.

رئیس سازمان رفاه، خدمات و تعاون اجتماعی شهرداری تهران با بیان اینکه 80 درصد کودکان کار و خیابان را اتباع بیگانه تشکیل می دهند، گفت: در این زمینه باید نهاد ملی وارد شود تا این افراد به کشور خود بازگردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان خدمات، خدمات و تعاون اجتماعی شهرداری تهران، وی در مواجهه با دستگاه قضایی و نیروی انتظامی با باندهای کودکان کار و خیابان اعلام کرد: برنامه مدونی انجام شده است. در این بخش آغاز شد. و تعداد زیادی از این افراد دستگیر و بازداشت شده اند.

احمدی صدر به اجرای طرح جدید ساماندهی کودکان کار و خیابان در 3 ماه آینده اشاره کرد و گفت: این طرح می تواند مشکلات و مسائل این حوزه را حل کند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا