خالص‌سازان مشغول کارند! – شیمیشی

دکتر. علی سرزعیم همان اقتصاددانی است که چندی پیش در چارچوب نظریه تطهیر و در ادامه تهاتر زنجیره از دانشگاه عذرخواهی کرد. خبر اخراج باعث شد کتاب «اقتصاد برای همه» را بخوانم. یک جلد از این مجموعه به اقتصاد خرد و جلد دیگر به اقتصاد کلان می پردازد.

چندین کتاب مالی دیده ام. همچنین در دوران دانشجویی در برخی از سخنرانی‌های دانشکده اقتصاد شرکت می‌کردم، اما با توجه به تأثیرات پیچیده هر سیاست بر سایر شاخص‌های کلان اقتصادی و اقتصاد، با وجود این، در درک نظریه‌های اقتصادی و به‌ویژه سیاست‌های اقتصادی خوب نیستم. سیستم اجتماعی. این کتاب فشرده و به خصوص زبان روان آن برای من آموزنده بود و بسیاری از ابهامات را برطرف کرد.

نگارنده طرفدار اصلاح ساختار اقتصادی است و از دولت‌های پس از انقلاب انتقاد می‌کند که در زمان درآمد بالای نفتی به فکر اصلاحات نبودند و طعمه پوپولیسم شدند. هرگونه اصلاح ساختاری در دوره اسرت مستلزم دانش، آینده نگری، اعتماد به نفس و کارایی بالا است که متأسفانه در کنار هم وجود ندارند (و گاهی هیچ کدام!).

وی در ده فصل این کتاب به رشد اقتصادی، سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی، سیاست‌های با هدف جلوگیری از تورم، سیاست‌های پولی، سیاست‌های بهبود دولت، انحصار، تجارت، اشتغال و عدالت اجتماعی و برای کسانی که از نظر اقتصادی اصول خود را می خوانند و مختصراً صحبت می کنند و نمی خوانند، سیاست های اجرا شده در چهار سال اخیر را با مثال های مختلف توصیف و نقد می کنند.

در کشمکش بین نئولیبرال ها و نهادگرایان، این کتاب را نمی توان به وضوح با هیچ یک از مکتب های فکری همسو کرد. نگارنده با بیان صحیح این دیدگاه ها کوشیده است تا درک اقتصادی مخاطبان به ویژه سیاستمداران را بالا ببرد. اما گرایش دولت رفاه و عدالت رالز که بین این دو دیدگاه قرار دارد در متن کتاب بیشتر به چشم می خورد.

نظافتچی ها مشغولند! این رفتار دولت با معلمانی که حرفی برای گفتن دارند و می توانند در ارتقای سطح دانشگاه ها موثر باشند جای تاسف دارد. ناب گرایان متوجه نیستند که اصولاً در محافل علمی، شابلون ها کار نمی کنند، درست مثل بینایی. شاید آنها این نکته را به خوبی درک می کنند، اما دوست دارند اطاعت کنند و اطاعت کنند، غافل از اینکه این بند متعلق به پایه است!

دکمه بازگشت به بالا