عمومی

خاطره ای از اولین برخورد مغضوبانه رسانه ای با من!

آن سال ها خصوصا در دوره راهنمایی ،بازار پیک نورزی داغ بود. دبیرستان هم پیک نوروزی داشت تا زمانی که ما وارد این مقطع شدیم.
من به پیک نوروزی علاقه خاصی داشتم. از دید من نوروز با پیک نوروزی معنا می یافت!

اوایل اسفندِ سالی که اول دبیرستان بودم متوجه شدیم که پیک نوروزی برای مقطع دبیرستان حذف شده است.

️من تا متوجه این ماجرا شدم یادداشتی نوشتم و برای انتشار در صفحه دانش آموز به روزنامه خبرجنوب پست کردم. آن سالها بازار پست کردن نامه ها حتی درون شهری هم خاصه برای مطبوعات رونق داشت.

هفته بعدش آقای راد-مسوول صفحه دانش آموز- یادداشتم را با تیتر خودم بالای صفحه، چهارستونی و بزرگ منتشر کرده بود.

عنوانش این بود:«پیک نوروزی مقطع دبیرستان چرا حذف شد؟»

وقتی چاپ شد دو نسخه از روزنامه را به سختی خریدم-چون روزنامه خبر کمیاب بود و خواهان زیادی داشت- به دبیرستانمان بردم یکی را به معلم پرورشی دادم که او آن قسمت یادداشتم را جدا کرد و در تابلو اعلانات مدرسه نصب کرد. تقریبا همه دانش آموزان دیده بودند.

خلاصه چشمتان روز بد نبیند. زنگ آخر آن روز که به صدا درآمد و تعطیل شدیم در بیرون مدرسه به وسیله چند نفر از اراذل فعال دبیرستان حسابی گوشمالی شدم!

️این اولین برخورد مغضوبانه رسانه ای با من بود،یاد آن گوشمالی به خیر!، احتمال زیاد شما هم در دلتان می گویید این گوشمالی نوش جانت…

نکته: به بهانه خبر حذف کامل پیک نوروزی از تمام مقاطع تحصیلی که چندی پیش منتشر شد.

دکمه بازگشت به بالا