ترندهای کسب و کارعلمی و پزشکی

جدول وزن جنین در هفته های بارداری

در طول دوران بارداری با رشد جنین، شاهد بزرگ شدن شکم (رحم) خود هستید. در هفته ۴۰ بارداری میانگین وزن جنین ۳.۵ کیلوگرم و قد او از فرق سر تا پاشنه پا، حدود ۵۱.۲ سانتی‌متر است. اما جنین شما ‌اکنون چه قد و وزنی دارد؟ با این جدول رشد قد و وزن جنین در هفته های مختلف بارداری می‌توانیم قد و وزن تقریبی جنین را از هفته ۸ بارداری تا زمان تولد محاسبه کنیم.

Fetal weight table in weeks of pregnancy

  به خاطر داشته باشید پسرها قدبلندتر و سنگین‌تر از دخترها هستند و هر جنین با دیگری متفاوت است. بنابراین اگر اندازه‌گیری‌های شما در معاینات قبل از زایمان با جدول رشد قد و وزن جنین در هفته های مختلف بارداری که در زیر آمده مغایرت داشت نگران نشوید. شما در طول دوران بارداری طبق برنامه زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت:

برای سادگی کار،‌ رشد قد و وزن جنین در هفته های مختلف بارداری، اندازه طول قد نشسته جنین را از هفته ۸ تا ۱۹ بارداری و اندازه فرق سر تا پاشنه پا را تا هفته ۴۲ بارداری نشان می‌دهد. جدول وزن جنین زیر خیلی به شما کمک می کند.

وزن (کیلوگرم) قد (سانتی‌متر) هفته بارداری
۱ گرم ۱.۶ سانتی‌متر هفته ۸
۲ گرم ۲.۳ سانتی‌متر هفته ۹
۴ گرم ۳.۱ سانتی‌متر هفته ۱۰
۷ گرم ۴.۱ سانتی‌متر هفته ۱۱
۱۴ گرم ۵.۴ سانتی‌متر هفته ۱۲
۲۳ گرم ۷.۴ سانتی‌متر هفته ۱۳
۴۳ گرم ۸.۷ سانتی‌متر هفته ۱۴
۷۰ گرم ۱۰.۱ سانتی‌متر هفته ۱۵
۱۰۰ گرم ۱۱.۶ سانتی‌متر هفته ۱۶
۱۴۰ گرم ۱۳ سانتی‌متر هفته ۱۷
۱۹۰ گرم ۱۴.۲ سانتی‌متر هفته ۱۸
۲۴۰ گرم ۱۵.۳ سانتی‌متر هفته ۱۹

قد جنین در جدول زیر از کف سر تا پاشنه پا است:

۳۰۰ گرم ۲۵.۶ سانتی‌متر هفته ۲۰
۳۶۰ گرم ۲۶.۷ سانتی‌متر هفته ۲۱
۴۳۰ گرم ۲۷.۸ سانتی‌متر هفته ۲۲
۵۰۰ گرم ۲۸.۹ سانتی‌متر هفته ۲۳
۶۰۰ گرم ۳۰ سانتی‌متر هفته ۲۴
۶۶۰ گرم ۳۴.۶ سانتی‌متر هفته ۲۵
۷۶۰ گرم ۳۵.۶ سانتی‌متر هفته ۲۶
۸۷۵ گرم ۳۶.۶ سانتی‌متر هفته ۲۷
ا کیلوگرم ۳۷.۶ سانتی‌متر هفته ۲۸
۱.۲ کیلوگرم ۳۸.۶ سانتی‌متر هفته ۲۹
۱.۳ کیلوگرم ۳۹.۹ سانتی‌متر هفته ۳۰
۱.۵ کیلوگرم ۴۱.۱ سانتی‌متر هفته ۳۱
۱.۷ کیلوگرم ۴۲.۴ سانتی‌متر هفته ۳۲
۱.۹ کیلوگرم ۴۳.۷ سانتی‌متر هفته ۳۳
۲.۱ کیلوگرم ۴۵ سانتی‌متر هفته ۳۴
۲.۴ کیلوگرم ۴۶.۲ سانتی‌متر هفته ۳۵
۲.۶ کیلوگرم ۴۷.۴ سانتی‌متر هفته ۳۶
۲.۹ کیلوگرم ۴۸.۶ سانتی‌متر هفته ۳۷
۳.۱ کیلوگرم ۴۹.۸ سانتی‌متر هفته ۳۸
۳.۳ کیلوگرم ۵۰.۷ سانتی‌متر هفته ۳۹
۳.۵ کیلوگرم ۵۱.۲ سانتی‌متر هفته ۴۰
۳.۶ کیلوگرم ۵۱.۵ سانتی‌متر هفته ۴۱
۳.۷ کیلوگرم ۵۱.۷ سانتی‌متر هفته ۴۲

اکنون که  رشد قد و وزن جنین در هفته های مختلف بارداری را در اختیار دارید می توانید آن را با اطلاعاتی که در برگه سونوگرافی شما ذکر شده تطابق دهید. به یاد داشته باشید که این اعداد میانگین است، تفاوت جزئی با مقادیر درج شده در برگه سونوگرافی شما قابل اغماض است.

هفته 5) قد : 5 تا 7 میلیمتر                                          وزن :1 گرم

هفته 6) قد : 8 تا 10 میلیمتر                                        وزن : 2 گرم

هفته 7) قد : 17 تا 20 میلیمتر                                      وزن : 3 گرم

هفته 8) قد : 25 تا 35 میلیمتر                                      وزن : 4 گرم

هفته 9) قد : 44 تا 46 میلیمتر                                      وزن : 5 گرم

هفته 10) قد : 50 تا 60 میلیمتر                                    وزن : 6 گرم

هفته 11) قد : 65 تا 75 میلیمتر                                    وزن : 8 گرم

هفته 12) قد : 85 میلیمتر                                           وزن : 9 تا 12 گرم

هفته 13) قد : 10 سانتیمتر                                         وزن : 20 تا 25 گرم

هفته 14) قد : 12.5 سانتیمتر                                       وزن : 65 تا 70 گرم

هفته15) قد : 14-13 سانتیمتر                                      وزن : 70 تا 75 گرم

هفته 16) قد : 14 تا 16 سانتیمتر                                   وزن : 80 گرم

هفته 17) قد : 16 سانتیمتر                                          وزن : 100 تا 120 گرم

هفته 18) قد : تا 20 سانتیمتر                                       وزن : 160 تا 180 گرم

هفته 19) قد : 20 تا 22 سانتیمتر                                   وزن : 200 تا 220 گرم

هفته 20) قد : 25 سانتیمتر                                          وزن : 280 گرم

هفته 21) قد : 25 تا 26 سانتیمتر                                   وزن : 370 گرم

هفته 22) قد : 27 تا 28 سانتیمتر                                   وزن : 400 تا 420 گرم

هفته 23) قد : 28 تا 29 سانتیمتر                                   وزن : 500 تا 550 گرم

هفته 24) قد : 30 سانتیمتر                                          وزن : 600 گرم

هفته 25) قد : 31 سانتیمتر                                          وزن : 700 گرم

هفته 26) قد : 32 سانتیمتر                                          وزن : 800 تا 850 گرم

هفته 27) قد : 33 تا 34 سانتیمتر                                   وزن : 900 گرم

هفته 28) قد : 35 سانتیمتر                                          وزن : 1000 گرم

هفته 29) قد :   36 سانتیمتر                                        وزن : 1200 گرم

هفته 30) قد : 37 تا 38 سانتیمتر                                   وزن : 1400 گرم

هفته 31) قد :  38 سانتیمتر                                         وزن : 1600 گرم

هفته 32) قد : 39 سانتیمتر                                          وزن : 1800 گرم

هفته 33) قد : 41 سانتیمتر                                          وزن : 2000 گرم

هفته 34) قد : 42.5 سانتیمتر                                        وزن : 2200 گرم

هفته 35) قد :   44 سانتیمتر                                         وزن : 2500 گرم

هفته 36) قد : 45 سانتیمتر                                           وزن : 2700 گرم

هفته 37) قد : 46 سانتیمتر                                           وزن : 2900 گرم

هفته 38) قد : 47 سانتیمتر                                           وزن : 3100 گرم

هفته 39) قد : 49 سانتیمتر                                           وزن : 3250 گرم

هفته 40) قد : 50 سانتیمتر                                           وزن : 3500 گرم

توضیح : شمارش هفته های حاملگی از روز اول آخرین پریود شروع می شود و بنابراین در هفته های      1 و 2 هنوز لقاح انجام نشده است. در هفته 3 ) اسپرم و تخمک همدیگر را ملاقات می کنند و در    هفته  4 ) توده سلولی در حال تقسیم به رحم می رود تا جایگاهی برای استقرار پیدا کند.

وزن جنین در هر هفته از دوران بارداری بسیار متغیر بوده و تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می‌گیرد. اطلاعات دقیق در مورد وزن جنین در هر هفته با توجه به متغیرهای زیادی که در مسیر بارداری ممکن است بروز کنند، ممکن است متفاوت باشد. با این حال، می‌توانید میانگین وزن جنین در هر هفته از بارداری را به عنوان یک راهنمای کلی مشاهده کنید.

  1. **هفته 12:**

– وزن حدود 30 گرم (1 اونس)

  1. **هفته 16:**

– وزن حدود 100 گرم (3.5 اونس)

  1. **هفته 20:**

– وزن حدود 300 گرم (10.6 اونس)

  1. **هفته 24:**

– وزن حدود 600 گرم (1.3 پوند)

  1. **هفته 28:**

– وزن حدود 1.1 کیلوگرم (2.4 پوند)

  1. **هفته 32:**

– وزن حدود 1.9 کیلوگرم (4.2 پوند)

  1. **هفته 36:**

– وزن حدود 2.7 کیلوگرم (6 پوند)

  1. **هفته 40:**

– وزن حدود 3.4 کیلوگرم (7.5 پوند)

توجه داشته باشید که این اعداد تقریبی هستند و وزن جنین می‌تواند با توجه به موارد خاص و شرایط فردی متغیر باشد. عواملی مانند ژنتیک، تغذیه مادر، وضعیت سلامتی مادر، تعداد بارداری‌های گذشته، و موارد دیگر می‌توانند بر وزن جنین تأثیر بگذارند.

همچنین، نکته مهمی که باید در نظر گرفته شود، این است که مهمتر از وزن جنین، سلامت جنین و مادر و سایر اطلاعات مرتبط با پیشرفت بارداری می‌باشند. درصورت نیاز به اطلاعات دقیق‌تر، پزشک یا متخصص زنان و زایمان می‌توانند اطلاعاتی دقیق‌تر و متناسب با شرایط خاص شما فراهم کنند.

دکمه بازگشت به بالا