علمی و پزشکی

تولید و توزیع عادلانه واکسن کرونا مهم‌ترین چالش برای پایان همه‌گیری است

مدیر کل سازمان بهداشت جهانی گفت: تولید و توزیع عادلانه واکسن مهمترین چالش برای پایان دادن به مرحله حاد اپیدمی ویروس کرونا است. وی گفت: در برخی کشورها ، کارکنان بهداشت و گروه های پرخطر هنوز واکسن دریافت نکرده اند.

به گزارش شیمیشیمدیرکل سازمان بهداشت جهانی در سخنانی با بیان اینکه آژانس بین المللی 36 میلیون مورد واکسن را به 86 کشور تحویل داده است که این هفته به حدود 100 مورد واکسن می رسد ، گفت: با این وجود تولید و توزیع. واکسن ها هنوز مهمترین چالش برای پایان دادن به مرحله حاد اپیدمی نیستند.

وی خاطرنشان کرد که طبق آمار رسمی این سازمان ، اگرچه بیش از 604 میلیون مورد واکسیناسیون در سراسر جهان گزارش شده است ، اما تعداد حوادث و مرگ و میر ناشی از عوارض مربوط به اپیدمی بیش از 133 میلیون عفونت است و 288 “مکانیزم Kovacs” از 20 محافظت می کند ٪ از جمعیت کشورهای عضو برنامه 2021 ، که به طور عمده شامل گروه پر خطر در برابر Covid 19 است ، “.

طبق گفته مدیر کل سازمان بهداشت جهانی در برخی از کشورها ، کارمندان بهداشت و گروه های پرخطر هنوز واکسینه نشده اند.

آدنوم ادامه داد: ما از همه کشورها خواسته ایم که در 100 روز اول سال 2021 به کارکنان بهداشتی و ریش سفیدان و کشیش ها اطمینان دهند و این هفته به روز 100 ام می رسیم.

وی گفت: “اگرچه همه ما تحت تأثیر عواقب همه گیر هستیم ، فقرا و حاشیه نشینان بار سنگین تری نسبت به اقتصاد دارند.”

مدیرکل سازمان بهداشت جهانی با اشاره به اینکه با وجود در دسترس بودن واکسن ، قاره آمریکا بدترین آمار همه گیری را نشان می دهد (بیش از 56 میلیون عفونت و 1.3 میلیون مرگ) خاطرنشان کرد: اگرچه واکسیناسیون ویروس کرونا در ایران کند است. و تاکنون بیش از 250،000 نفر واکسینه شده اند ، اما همه منتظر بسته های جدید واکسیناسیون و تهیه واکسن های تولید داخل هستند تا حداقل این قطره ها را به زندگی عادی برگردانند.

طبق گفته وزارت بهداشت ، آدنوم گفت: “با این حال ، هیچ واکسنی 100٪ تضمین نمی کند که گیرنده هرگز بیمار نخواهد شد.”

وی گفت: “اگرچه اطلاعات واکسیناسیون در سطح کشور کم است ، اما شواهد موجود نشان می دهد که بروز بیماری پس از واکسیناسیون بسیار کم است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا