عمومی

تصویب کلیات طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد

به گزارش شیمیشی ،

به گفته مجلس عوام ، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با 186 رأی موافق ، 22 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 228 قانونگذار دیدار و در مورد برنامه کلی توسعه پایدار و تولید زنجیره طبقات بحث و گفتگو کردند. به طور کلی پذیرفته می شوند.

متن گزارش شورا در اجرای تبصره (1) ماده (45) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تهیه شده توسط کمیته صنعت و معدن به شرح زیر است:

نقشه راه برای توسعه پایدار و تولید زنجیره طبقاتی با رویکرد اصلاح سیاست های تنظیم بازار ، که برای ارزیابی در اجرای ماده 1 ماده 45 آیین نامه داخلی مجلس ، در چندین جلسه کارگروه و کمیته های این کمیته پرسشهای پارلمانی و پارلمانی با اصلاحاتی در عنوان و متن در تاریخ 11/8/99 مورد بحث و تأیید قرار گرفتند و گزارش طبق مطابق تبصره (1) ماده (45) آیین نامه به مجلس ارائه می شود. .

قالیباف: آدرس نقشه توسعه کلاس به کمیسیون صنایع

رئیس مجلس شورای اسلامی طرح توسعه پایدار و تولید زنجیره های فولادی را با رویکرد اصلاح سیاست های تنظیم بازار به کمیسیون صنعت و معدن برای ارزیابی بیشتر بازنگری کرد.

محمد باقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی ، پس از تصویب برنامه کلی توسعه پایدار و تولید زنجیره های فولادی با رویکرد اصلاح سیاست های تنظیم بازار ، گفت: “در نظر بگیرید که این موضوع به ویژه از کمیسیون صنایع حساس است.” و معادن مطابق ماده 139 آیین نامه داخلی منشور توسعه پایدار و تولید زنجیره های طبقاتی با رویکرد اصلاح سیاست های تنظیم بازار ، برای ارزیابی بیشتر به کمیسیون ارسال می شود.

دکمه بازگشت به بالا