عمومی

بیش از ۲ هزار بیمار خاص تحت پوشش تامین اجتماعی زنجان

در حال حاضر 2444 بیمار خصوصی تحت نظارت تامین اجتماعی استان هستند.

گزارش شده است خبرگزاری صدا و سیما زنجان ; معاون تدارکات و اسناد راهبردی درمانی اداره کل درمان تامین اجتماعی زنجان گفت: در حال حاضر 2 هزار و 44 بیمار خصوصی زیر چتر تامین اجتماعی استان هستند و خدمات لازم را دریافت می کنند.بیش از 2000 بیمار خصوصی زیر چتر تامین اجتماعی زنجان هستند

خانم شفقتیان افزود: در حال حاضر 313 بیمار همودیالیزی و 36 بیمار تالاسمی و هموفیلی از خدمات تامین اجتماعی استان بهره مند هستند.

وی همچنین گفت: 572 بیمار ام اس، 130 بیمار پیوند کلیه و 993 بیمار سرطانی از خدمات تامین اجتماعی استان بهره مند می شوند.

این مسئول از پوشانده شدن تمامی بیماران خاص با علائم خبر داد و ادامه داد: گروه های آسیب دیده داروهای مورد نیاز را از داروخانه های تخصصی بیمارستان های رکا، بهشتی و پنجم شهریور و عصر (عج) شهر زنجان دریافت می کنند.

وی گفت: تلاش می کنیم بیماران مبتلا در تهیه داروهای مورد نیاز مشکلی نداشته باشند هرچند که یافتن آنها ممکن است مشکل باشد.

معاون خرید و اسناد راهبردی درمانی اداره کل درمان تامین اجتماعی زنجان گفت: تمام تلاش درمان تامین اجتماعی این است که بیماران کمترین مشکل و دستمزد را در تهیه دارو داشته باشند.

وی همچنین گفت: درمان تامین اجتماعی با اجرای کمیته غیررسمی به سوالات و مشکلات بیماران خاص اهمیت می دهد و در صورت وجود نواقص سعی در رفع آنها دارد.

دکمه بازگشت به بالا