عمومی

بشنوید| تحلیل زلزله گیلان و هشدار برای تهران

فریبرز نطقی الهی، استاد مدیریت بحران، بر اساس تحقیقات علمی اخیر خود، پیش بینی های خود را در خصوص زلزله و هشدارها برای مسئولان ارائه کرد. وی ضمن تحلیل سنگ بستر کشور که سابقه زلزله دارد به مسئولان تهران هشدار داد.

تحلیل این استاد مشهور مدیریت بحران و بنیانگذار سازمان مقاومت در کشور را در گروه نخبگان شیمیشی می شنوید.

بشنوید تحلیل زلزله گیلان و هشدارها برای تهران

گزارش اولیه از زلزله گیلان جمعه 21 مرداد 1401

سایز: 4.3
محل وقوع: استان گیلان – حوالی رضوانشهر
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: 1401/05/21 ساعت 22:51:14
طول: 49.09
عرض جغرافیایی: 37.5
عمق زمین لرزه: 23 کیلومتر

نزدیکترین شهرها:
7 کیلومتری رضوانسر (گیلان)
10 کیلومتری بازار جمعه (گیلان)
11 کیلومتری پره سر (گیلان)

نزدیکترین مراکز استان:
50 کیلومتری رشت است
105 کیلومتر با زنجان فاصله دارد

/6262

دکمه بازگشت به بالا