عمومی

استان اصفهان رتبه سوم مراجعات نزاع را دارد – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

منصور فیروزبخت در مصاحبه ای کلمات وی در گفتگو با خبرنگار آنلاین از افزایش مجروحان جنگ و درگیری در اصفهان خبر داد و گفت: در 9 ماهه امسال 34 هزار و 475 نفر به دلیل جراحات ناشی از جنگ به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردند. و درگیری در شهر اصفهان.اصفهان. 512 نفر زن و 22963 نفر مرد هستند.

وی همچنین گفت: در 9 ماهه امسال مجروحیت ناشی از جنگ و درگیری در بین زنان 3.7 درصد و در مردان 6.2 درصد افزایش داشته است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان گفت: استان اصفهان بعد از استان های تهران و خراسان رضوی از نظر تعداد جنگ و درگیری در این کشور و همچنین شهرهای لنجان، نجف آباد رتبه سوم را دارد. و خمینی شهر بعد از اصفهان و سایر شهرها در غذا و بیابانک و نایین کمترین ارجاع اختلاف را در 9 ماه سال جاری داشته اند.

وی ادامه داد: در مدت مشابه سال گذشته 32 هزار و 724 نفر به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که از این تعداد 11 هزار و 104 نفر زن و 21 هزار و 620 نفر مرد هستند.

نیمی از مرگ و میرهای ناشی از مسمومیت با گاز مونوکسید کربن مربوط به فصل پاییز است

فیروزبخت همچنین خاطرنشان کرد: همیشه با آغاز نیمه دوم سال و افزایش سرما شاهد افزایش مرگ و میر ناشی از گاز مونوکسید کربن در استان هستیم. جمعه.

وی گفت: در 9 ماهه امسال 38 نفر بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در استان فوت کردند که 19 نفر مربوط به سقوط بوده است. این تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل 48 نفر کاهش داشته است. در 9 ماهه امسال تعداد جان باختگان بر اثر گاز مونوکسید کربن 8 زن و 30 مرد بوده است.

مدیر کل پزشکی قانونی استان اصفهان همچنین خاطرنشان کرد: همچنین در آذرماه امسال میزان مرگ و میر ناشی از گاز مونوکسید کربن نسبت به ماه های دیگر افزایش یافته است. در این ماه ۹ نفر از شهروندان ما بر اثر گاز گرفتگی جان خود را از دست دادند.

وی همچنین گفت: بر اساس آمارهای موجود در هشت ماهه امسال استان اصفهان رتبه سوم قربانیان گازگرفتگی در کشور را به خود اختصاص داده است.

دکمه بازگشت به بالا