عمومی

احیای دارایی ۱۴۰۰ میلیاردی فرهنگیان در صندوق ذخیره

از آذرماه سال گذشته سرانجام تیم مدیریتی دولت قبل که 6 سال متوالی مدیریت این هلدینگ عمرانی را برعهده داشت تغییر کرد و ملک سهند به عنوان یکی از دارایی های ارزشمند صندوق ذخیره فرهنگ لغت احیا و از مشکلات حقوقی رهایی یافت.

به گزارش شیمیشی، به نقل از فارس، یکی از بزرگترین پرونده های حقوقی صندوق ذخیره فرهنگیان مربوط به اموال اداره بازرگانی سهند به ارزش هزار و 460 میلیارد تومانی بود که در نهایت پس از چندین سال بلاتکلیفی و در جریان مزایده و فروش دادگاه به نفع بانک طلبکار، پرونده مذکور به نفع فرهنگیان بازگردانده شد.

ساختمان مدرن و نوساز سهند با 5107 مترمربع ساختمان اداری و 10000 مترمربع ساختمان تجاری در تهران، خیابان میرداماد، خیابان نفت شمال، توسط گروه ساختمانی معلم زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان طراحی و ساخته شده است. قیمت کارشناس «سابق» 940 میلیارد تومانی در بانک ذکر شد.

از آذرماه سال گذشته تیم مدیریتی دولت قبل که 6 سال متوالی مدیریت این هلدینگ عمرانی را برعهده داشت، سرانجام تغییر کرد و تیم مدیریتی جدید با تحقیقات حقوقی و مذاکرات مستمر، درخواست 500 میلیارد تومانی بانک خصوصی را که در رای دادگاه لحاظ شده بود، به 163 میلیارد تومان کاهش داد و 163 میلیارد تومان مسترد شد. چالش ها و مسائل

پس از رفع مشکلات حقوقی صالح سهند در تاریخ 1402/07/28 با حضور نمایندگان صندوق لغت اختطاف، سازمان بازرسی کل کشور و مدیران شرکت معلم افتتاح پاکت و مزایده صالح سهند برگزار و پس از طی مراحل قانونی نسبت به تملک این ملک اقدام خواهد شد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا