حوادث

اتمام حجت مسئولان ری با دست فروشان

آفتاب نیوز:

معاون سیاسی فرماندار ویژه ری در چارچوب اجرای این طرح در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به شکایات مکرر شهروندان مبنی بر رفع مانع ترافیکی، مقرر شد اقداماتی در این زمینه انجام شود. و با هماهنگی مراجع قضایی دستور جمع آوری این گونه بازرگانان صادر شد.

مهدی گرهمی درباره 2 فاز این پروژه گفت: این پروژه در 2 فاز اجرا می شود که فاز اول امروز با حضور مسئولان شهری اجرا شد که تنها با تذکر شفاهی میوه و موارد دیگر به آنها گفته شد. نباید در خیابان های اصلی شهر فروخته شوند و باعث ایجاد ترافیک در این خیابان ها شوند.

جهانی با اشاره به اجرای فاز دوم این طرح تصریح کرد: اگر این افراد گوش به زنگ هشدارهای ما باشند و در این نقاط حساس و شلوغ شهر توقف کنند و در خیابان های فرعی اطراف کار خود را انجام دهند قدردان خواهیم بود. ما آنها را ساماندهی خواهیم کرد و اکنون آماده ایم تا غرفه ها را در میدان تارا بار تحویل دهیم تا آنها بتوانند کار خود را انجام دهند.

وی ادامه داد: در مرحله دوم دیگر تذکری به این کسبه نمی دهیم و در صورت تکرار اجناس آنها همه چیز جمع آوری می شود و پس از جلسه اموال آنها را به مراجع قضایی تحویل می دهیم. برای بازیابی اموال ما به مراجع قانونی مراجعه کنید، نسبت به بازیابی آنها اقدام کنید.

این مسئول همچنین گفت: به این افراد 24 ساعت مهلت داده ایم تا برای ساماندهی به شهرداری مراجعه کنند در غیر این صورت خودروی آنها توقیف و شکایت خواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا