عمومی

آقای نماینده! به کجا چنین شتابان؟

وقتی با سربازی که به گفته PMam Ali (ع) از زیباسازی کشور و غرور ملت می ترسد ، اینگونه برخورد شود ، ما نمی توانیم سکوت کنیم.
ضربه زدن به سر سر در واقع ضربه ای است به ملتی که خود را نماینده خود می داند.
سلام و درود در برابر سرباز ، در واقع ضربه ای است به قانونی که این نماینده خود را نویسنده آن می داند.
سلام و درود بر سر یک سرباز سلام به امنیت کشوری که اگر همین سربازان جان برکوف نبودند ، این نماینده نمی توانست به جایگاه ماشین بهارستان و دنا که خزانه دار است اعتماد کند.

آیا این نمایندگان کسانی نیستند که خود را خادم مردم در انتخابات می دانند؟
این وقتی فاجعه بارتر می شود که مجلس فعلی انقلابی است.
امیدوارم به زودی از شما باخبر شویم و مطمئناً باور کنیم که این خبر اساساً دروغ است

مناسب است که فرمانده کل قوا و هیئت نمایندگان مسئولیت های قانونی خود را در سطح نیروهای مسلح و مجمع انقلابی انجام دهند. به طور طبیعی ، او هنوز هم یک حق شخصی دارد که توسط ارتش ضرب و شتم محاکمه شود.
ما امیدواریم که تمام اقدامات مقامات مربوطه از چنین نقض هنجار توسط مقامات انتظامی در برابر مقامات اجرای قانون جلوگیری کند. به خواست خدا.

* نوتیروان

دکمه بازگشت به بالا