اجتماعیترندهای کسب و کار

چرا باید جواز کسب رویه کوبی مبل دریافت کرد؟

طرح شکایت از مبل فروشان متخلف از طریق اتحادیه درودگران و مبل فروشان چگونه است؟

یکی از مسیرها و مراحل طرح شکایت از شرکت تعمیر مبل، این است که شما می توانید با استفاده از یک وکیل دادگستری یا شخصا به اتحادیه صنف درودگران و مبل فروشان، مراجعه کرده و پس از ارائه مدارک و مستندات لازم به مرجع ثبت تخلفات اتحادیه مربوطه، شکایت خود را از دایره پیگیری شکایات اتحادیه مبل فروشان، پیگیری نمایید. از جمله مدارکی که باید در جهت تصدیق و گواهی طرح شکایت شما منظور گردد و در قالب دلیل در اتحادیه مورد رسیدگی قرار گیرد، رسید یا قرارداد یا فاکتور خرید و مهم تر از آن فیش واریزی به حساب مبل ساز، یا شخصی است که در قرارداد مذکور می بایست وجه قرارداد به حساب او واریز می گردیده، خواهد بود.

اداره بازرسی صنف مبل فروشان و درودگران نیز ظرف مدت زمان اندکی، از تاریخ ثبت شکایت شما، موضوع را توسط کارشناسان مربوطه، مورد پیگیری و رسیدگی قرار خواهند داد و پس از بازدید از محل مبل های خریداری شده و مطابقت آن با قرارداد و نوع عملکرد مبل ساز و در صورتی که فروشنده یا سازنده رویه کوبی مبل متخلف شناخته شود، میزان تخلف را مشخص و گزارش مربوطه را به اتحادیه، شاکی و سازنده منعکس می نمایند.

در ادامه این مسیر و پس از اخطار به مبل ساز یا نمایشگاه عرضه و فروش، در صورت عدم اعتراض به تصمیم کارشناسان اتحادیه، در صورتی که نظر کارشناسان بر وقوع تخلف از ناحیه سازنده باشد، نمایشگاه متخلف مکلف است تا نسبت به رفع ایرادات کاری خود اقدام نموده یا با عودت مبلغ مورد نظر به حساب مشتری، رضایت شما را به عنوان شاکی دریافت نماید تا حل و فصل گردد. در غیر این صورت اتحادیه مذکور موظف است نتیجه تصمیمات را به مراجع بالاتر جهت اتخاذ تصمیم نهایی منعکس نماید. شاید طرح شکایت و پیگیری از طریق اتحادیه اصناف راحت تر و سریع تر بوده و زمان کمتری را از مشتری هدر دهد، اما راه های دیگری نیز برای مجاب کردن اصناف متخلف، به جبران ضرر و زیان مشتریان وجود دارد.

ثبت شکایت از طریق سامانه ثبت شکایات مردمی سازمان حقوق مصرف کنندگان

امروزه یکی از راه های در دسترس جهت طرح شکایت های مردمی از اصناف متخلف، که به سهولت نیز از طریق درگاه ها و سامانه های اینترنتی در دسترس عموم مردم قرار دارد، طرح شکایت از طریق سامانه های وابسته به سازمان حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان کشور است، ولی اغلب متضرران از تخلفات صنوف ترجیح می دهند تا شخصا و راسا وارد عمل گردند و تحت عنوان شاکی خصوصی، شکایت از صنف خاطی را پیگیری کنند. در این حالت چند مسیر پیش روی شما قرار دارد که قادر خواهید بود با توجه به شرایط، هر یک از گزینه های مورد نیاز در سامانه را که تمایل داشته باشید انتخاب کرده و شکایت خود را تا حصول نتیجه از طریق همان مرجع مورد پیگیری قرار دهید.

آیا امکان طرح شکایت از مبل فروشان در سازمان تعزیرات حکومتی نیز وجود دارد؟

اگر احیانا طرح شکایت شما از مبل فروش متخلف و پیگیری پرونده در اتاق اصناف و اتحادیه درودگران و مبل فروشان به نتیجه دلخواهتان نرسید و یا فروشنده مبل به حکم صادره از سوی اتحادیه، توجه نکرد، پرونده مربوطه پس از چند روز کاری، از طریق اتحادیه به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می گردد. البته شما قادر خواهید بود بدون طرح شکایت در اتحادیه، مستقیما از طریق سازمان تعزیرات پیگیر موضوع گردید. که خود سازمان تعزیرات فرآیند ذکر شده را راسا از طریق اتحادیه پیگیری خواهد کرد.

رسیدگی به این دسته از پرونده ها در سازمان تعزیرات بیش از یک ماه زمان خواهد برد. البته تخمین زمان های عنوان شده شاید کاملا دقیق یا کارشناسی شده نباشد و پیش آمده که تشریفات رسیدگی به تخلفات برخی صنوف تا ماه ها به طول انجامیده ولی با توجه به برخی نظر سنجی ها و اعلام خود سازمان تعزیرات، این زمان ها به صورت تخمینی اعلام می گردد.

روش رسیدگی به پرونده شکایت از مبل ساز در سازمان تعزیرات حکومتی نیز به این شکل است که پس از دریافت شکایت توسط این سازمان، معاونین شعبه ابتدا صلاحیت ذاتی و محلی سازمان خود را در رسیدگی به پرونده واصله بررسی خواهند کرد و در بدو امر یک نسخه از گزارشات واصل شده را به اداره نظارت و بازرسی ارسال می نمایند.

اداره نظارت و بازرسی نیز ظرف مدت مشخصی،  نتیجه و نظریه کارشناسی شده خود را به شعبه مربوطه منعکس می کند. چنانچه دیدگاه این سازمان، بر وقوع تخلف مبل ساز باشد، سازنده یا فروشنده برای ارائه توضیحات تکمیلی و دفاع از عملکرد خود به سازمان تعزیرات حکومتی احضار خواهد شد و پس از حضور او و کسب مدارک و مستندات لازم از وی، حکم نهایی از سوی این نهاد صادر خواهد شد.

ولی در صورتی که فروشنده کالا در شعبه حضور نیابد، حکم به صورت غیابی صادر خواهد شد و متهم در ادامه رسیدگی ظرف مهلت مشخصی می تواند از رای صادره تقاضای واخواهی نماید و شعبه نیز موظف است این درخواست واخواهی را از او دریافت و مورد بررسی و رسیدگی مجدد قرار دهد.

البته اگر مبل فروش متخلف در جلسه دادگاه مربوطه حضور پیدا نکند، حق تجدید نظر خواهی به رای صادره را نیز نخواهد داشت و قادر نخواهد بود پس از اجرای حکم نهایی، خواستار تجدید نظر خواهی و یا بررسی مجدد پرونده گردد. حال چنانچه مبل فروش متخلف درخواست واخواهی خود را به شعبه ارائه نکند، پرونده بعد از تمام شدن مهلت واخواهی به دایره اجرای احکام تعزیرات برای اجرای حکم ارجاع می گردد.

از آنجایی که طرح و اثبات هر درخواست یا شکایتی از اصناف واتحادیه های آن ها در زمینه های مختلف، دارای شرایط خاص خود است و گاهی ممکن است بی اطلاعی به برخی مسائل موجب معطل ماندن و عدم حصول نتیجه مطلوب گردد، یا نیاز باشد علاوه بر طرح شکایت در سازمان های صنفی، به صورت موازی نیز پیگیری های لازم در مراجع قضایی بعمل آید، حتما قبل از هر گونه اقدام، با یک وکیل متخصص در امور صنفی، مشورت نمایید.

آیا طرح شکایت از مبل سازان متخلف از طریق دادگاه های دادگستری نیز ممکن است؟

از آنجایی که طبق قانون سازمان تعزیرات مکلف به رسیدگی نسبت به تخلفات اصناف و اتحادیه های صنفی خواهد بود و لی این سازمان را نمی توان یک مرجع قضایی به شمار آورد و افراد برای اقدامات قضایی و الزام به ایفای تعهدات مبل سازان یا هر صنفی براساس قانون مسئولیت مدنی و در صورت وقوع خسارت، می توانند از طریق محاکم دادگستری نیز شکایت و دعاوی خود را پیگیری نمایند.

برای پیگیری حقوقی این موضوعات با توجه به مبلغ خسارت وارده از سوی مبل ساز به مشتری پس از اخذ تامین دلیل قضایی از سوی شوراهای حل اختلاف، می توان نسبت به طرح شکایت در همان شورای محل وقوع تخلف یا دادگاه عمومی حقوقی محل قرارداد، متناسب با بهای خواسته دادخواست مطالبه خسارت تقدیم کرد.

قانون گذار چه مجازات هایی را برای اصناف متخلف در نظر گرفته است؟

خیل بی شماری از افراد جامعه با تخلفات اصناف و مقررات تعزیرات حکومتی آشنایی لازم را ندارند و در خیلی از موارد حتی در صورت بروز چنین تخلفاتی از سوی برخی اصناف، گذشت می نمایند و از آن چشم پوشی می کنند و همین گذشت منجر به متجری شدن قانون گریزان و افزایش بیشتر تخلفات صنفی شده است که متاسفانه صنف مبل سازان نیز از این امر مستثنی نیستند و حقوق اغلب افراد نیز در این تخلفات تضییع گردیده است.

اما باید بدانید که قانونگذار ااغلب تخلفات اصناف را که موجب متضرر شدن افراد جامعه می گردد را در قوانین نظام صنفی کشور، بررسی و پیش بینی کرده است و برای آن ها نیز مجازات های در خور لحاظ نموده است. اگر شما هم تا کنون از چنین تخلفاتی چشم پوشی کرده اید، بدانید که قانونگذار حامی شما در این شرایط خواهد بود و قادر خواهید بود با طرح شکایت از اصناف متخلف حقوق پایمال شده خود را پس بگیرید. در ادامه به توضیح یک مورد مجازات ها و تخلفات صنفی در تعزیرات حکومتی، می پردازیم.

گران فروشی

گران فروشی به معنای فروش یا عرضه کالا یا دادن خدمات به قیمتی بیشتر از نرخ های معین شده، به وسیله نهادهای قانونی ذی ربط و همچنین عدم اجرای مقررات قیمت گذاری و در نهایت انجام دادن هر نوع عملی که باعث بالا رفتن قیمت کالاها یا خدمات به زیان خریداران خواهد شد. مجازات های برابر با قوانین نظام صنفی به ترتیب زیر می باشد:

  • مرتبه اول: جبران خسارت وارده به خریدار و جریمه نقدی معادل دو برابر مبلغ گران فروشی.
  • مرتبه دوم: جریمه نقدی معادل چهار برابر مبلغ گران فروشی.
  • مرتبه سوم: شش برابر مبلغ گران فروشی جریمه نقدی و همینطور نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان تخلف صنفی به مدت ۲ هفته.
  • مرتبه چهارم: هشت برابر مبلغ گران فروشی جریمه نقدی ونصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی، به مدت دو ماه.
  • مرتبه پنجم و مراتب بعدی: به 10 برابر مبلغ گران فروشی جریمه نقدی و پروانه کسب، به مدت ۶ ماه تعلیق و محل کسب تعطیل می گردد.

اگر از اقدام به خرید مبلمان نموده اید به این توضیحات توجه نمایید:

مسیرهای مختلفی برای طرح شکایت از فروشگاه‌های اینترنتی پیش روی شاکیان قرار گرفته است که از آن جمله می توان به طرح شکایت از طریق نیروی انتظامی و طرح شکایت از طریق مراجع قضایی اشاره کرد.

تیم خبری مقالات اجتماعی

پژوهشگر اجتماعی با نگاهی منطقی و نوآورانه. ارائه دیدگاه‌های تازه درباره تفاوت‌های فرهنگی و مسائل اجتماعی.
دکمه بازگشت به بالا