گزارش شهرداری به شورای شهر در مورد نحوه جابجایی درختان در پایتخت

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران از شهردار خواست تا گزارشی از روند سبز شدن درختان پیوندی به شورای شهر ارائه کند.

مهدی عباسی در گفت وگو با شیمیشی. وی در خصوص وضعیت درختانی که در طرح های عمرانی شهرداری تهران جابجا شده اند، گفت: با توجه به شرایط رویش درختان، درختان باید تا قبل از 24 اسفند تعویض شوند و در صورت عدم جایگزینی این درختان به این صورت. تاریخ، این اتفاق نخواهد افتاد. زیرا آسیب زیادی به درختان وارد می کند.

وی با بیان اینکه از شهرداری تهران خواسته ایم در اجرای طرح های عمران شهری، جابجایی درختان به صورت حداقلی انجام شود، ادامه داد: البته در کمیسیون ماده 7 وقتی مجوز می دهند. حرکت درختان، محیط زیست از درختان، تعداد و ارزش پروژه در نظر گرفته می شود و در صورت تضاد با یکدیگر، قطعاً اجازه تغییر درخت برای اجرای پروژه را نمی دهیم.

رئیس کمیسیون شهری شورای شهر تهران شهرداری تهران به آمارهای مختلف درباره حذف درختان اشاره کرد و گفت: کمیسیون شهری شورای شهر از مدیرعامل سازمان باغات درخواست کرد تیمی را برای نظارت بر روند درختان انتخاب کند. حذف و کاشت .

عباسی با تاکید بر اینکه آمار روشنی از حرکت سبز درختان در شهر تهران نداریم، ادامه داد: از شهرداری تهران و سازمان باغات درخواست کردیم که گزارش روند جابجایی درختان را به کمیسیون شهری شورای شهر تهران ارائه کنند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا