علمی و پزشکی

کلاغ عجیبی که ناگهان شروع به صحبت کرد!/ عکس

لیزا سندووال در حال قدم زدن در نزدیکی ساحل در شهر کوچک شمال روستیکو در جزیره پرنس ادوارد در کانادا بود که فکر کرد کسی او را صدا کرده است. شنیدم یکی به من گفت: سلام! سلام!

من برگشتم و کسی آنجا نبود. بعد دوباره صدا را شنیدم. ‘سلام! سلام! کمی ترسیدم، بعد با خودم گفتم: من چیزهایی می شنوم؟

پرنده عجیبی که ناگهان شروع به صحبت کرد!/ عکس

بعد متوجه شد که تنها چیزی که در اطرافش بود یک کلاغ روی سرش بود. “برخاستم و گفتم: “سلام؟” “اسلاو! اسلاو!”

او بعداً فهمید که دیگران در شهر با این پرنده روبرو شده اند. می گویند پیرمردی که در کودکی از او مراقبت می کرد، صحبت کردن را به او آموخت. وقتی کلاغ خوب شد، مرد او را آزاد کرد.

منبع: upworthy

227227

تیم خبری مقالات علمی

به عنوان نویسنده علمی و پزشکی، با استفاده از الگوریتم BERT گوگل، هدفم این است که متونی را ارائه دهم که علاقه شما را به علم پزشکی تحریک کند و اطلاعات مفیدی را در اختیارتان قرار دهم.
دکمه بازگشت به بالا