استان ها

پرداخت بخشی از هزینه بیمه «معتادین بهبود یافته شاغل» توسط بهزیستی کرمانشاه

مسعود پایدار در گفت و گو با خبرنگار خبر کرماشان گزارش داد: 28 کمپ مواد مخدر در استان کرماشان وجود دارد که به مراکز اسکان قرون وسطایی معروف هستند.

وی همچنین گفت: در بین آن مراکز یک مرکز بانوان در کرماشان و حدود 13 کمپ در کرماشان وجود دارد.

دستیار حفاظت استان کرماشان تصریح کرد: افراد دستگیر شده به مدت یک تا سه ماه در این مراکز مستقر می شوند و جدای از «سم زدایی»، خدمات آموزشی، اسکان، معیشت، تغییر رفتار، بحث آموزشی و تماس با خانواده آنها نیز رصد می شود. . . بالا

این مسئول تصریح کرد: اگر یک سال از پاکسازی این افراد بگذرد، موضوع کار، مالی و خانواده آنها نیز مورد توجه قرار می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: میزان وام کار اختصاص داده شده برای هر نفر بیشتر بین یک و نیم میلیارد ریال است.

این مسئول تصریح کرد: در صورتی که بازماندگان شماره گذاری شده پس از ترک اعتیاد در کارخانه ها و مراکز ویژه به کار گرفته شوند، بخشی از هزینه بیمه آنها توسط دستگاه کمک هزینه پرداخت می شود.

وی تصریح کرد: مراکز درمان مواد مخدر بهزیستی حدود 18 سال است که فعالیت دارند و جشنی با عنوان «شکرگزاری» برای افرادی که بیش از 5 سال پاکیزه هستند برگزار می شود.

دکمه بازگشت به بالا