ترندهای کسب و کارورزشی

ویژگی های چادر کوهنوردی

راهنمایی خرید چادر کوهنوردی ایده آل

راهنمای خرید چادر کوهنوردی و کمپینگ که یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دوستداران طبیعت می‌باشد تا هنگام خرید چادر کمپینگ بتوانند بهترین انتخاب را داشته‌باشند ما در این مقاله سعی کردیم توضیحاتی را به شما ارائه کنیم تا بتوانید بهترین چادر کوهنوردی مد‌نظر خود را پیدا کنید. در انتخاب نوع چادر به ویژگی های چادر کوهنوردی دقت کنید توجه به اندازه دهلیز و ساختمان تک در دو دره،مقاومت قطب، دوام پارچه ،پوشش‌های ضد آب، همه و همه مواردی هستند، که در انتخاب شما برای چادر کوهنوردی می‌تواند تاثیرگذار باشد. یا به عبارت ساده‌تر ، هر چه هوا و شرایط کوهستان تهاجمی‌تر باشد پناهگاه شما باید مستحکم‌تر باشد.

چادر کوهنوردی شما در واقع سر پناه شما در طبیعت به حساب می‌آید و به همین سبب است که شما می‌بایست در انتخاب آن دقت بسیار زیادی‌را داشته باشید.

نوع فعالیت

مقصود فعالیت شما در انتخاب و خرید این محصول از اهمیت ویژه ای برخودار است. انواع فعالیت ها نیازهای متفاوتی دارد که باید به نحو احسن توسط چادر شما تامین شود. این فعالیت ها می‌تواند در گروه فعالیت های زیر قرار بگیرد:

کمپینگ و گلگشت در طبیعت

این برنامه ها عموما به صورت سبک انجام شده و طول مسیر پیاده روی از محل پیاده شدن از وسیله نقلیه تا مقصد کوتاه تر از ۳ کیلومتر است. در این سفرها آسایش و رفاه اهمیت ویژه ای داشته و معمولا افراد می‌توانند بیش از حد معمول وزن بار را حمل کنند. لذا امکان استفاده از چادرها با ظرفیت بالا و وزن معمول ممکن است.

پیمایش های بلند طبیعت

در این نوع فعالیت افراد عموما در گروه‌های دوستانه پیمایش های روزانه بلند بالای۸۵ کیلومتر انجام می‌دهند. حجم و وزن چادر در این فعالیت ها اهمیت ویژه ای خواهد یافت. از طرف دیگر معمولا به دلیل حمل وسایل زیاد و مقاصد تفریحی این سفرها اندازه ظرفیت چادر نیز اهمیت دارد، لذا کاربران ترجیح می‌دهند توازنی بین ظرفیت و وزن را برقرار کنند تا مجموع هر دو در بهترین حالت ممکن قرار گیرند. شما می‌توانید در این خصوص از جدولی که در میانه صفحه راهنمای خرید چادر کوهنوردی آمده استفاده نمایید.

 کوهنوردی و صعودهای شبانه

در صعودهای کوهنوردی افراد نیازهایی متفاوت از آنچه در سایر برنامه ها دیده می‌شود دارند. به دلیل آب و هوای کوهستانی افراد عموما با باد، باران و شرایط جوی نا مساعد روبرو هستند. از این رو مقاومت چادر در برابر این شرایط از اهمیت بیشتری نسبت به بقیه ویژگی های آن برخوردار است. همچنین افراد به دلیل محدود بودن وسایل، و ترجیح بر سبک و کم حجم سفر کردن، می‌توانند از چادرهای کوچکتر استفاده کنند، لذا چادرهای کوهنوردی سبک وزن، کم حجم و ظرفیت، دارای ارتفاع کمتر و مقاوم در برابر باد هستند.

آفرود

در چادرهای آفرود و کمپینگ جادار بودن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. افراد این گروه به دلیل سفر با ماشین توان بیشتری برای حمل لوازم دارند. همچنین وسایل گروه آفرود حجم بیشتری از فضا را اشغال می‌کند. ما در راهنمای خرید چادر کوهنوردی توصیه می‌کنیم در این خصوص ظرفیت چادر بر سایر ویژگی ها اولویت داشته باشد. برای مثال انتخاب یک چادر 4 نفره سنگین بهتر از انتخاب دو چادر 2 نفره سبک خواهد بود.

تاثیر رطوبت بر پارچه چادر کوهنوردی

در مورد تنظیم رطوبت، پارچه مناسب چادرکوهنوردی باید در خدمت دو کار ضد هم باشد. پارچه خوب چادر کوهنوردی باید بتواند تا جایی که می تواند رطوبت واقع در خارج چادر کوهنوردی را دفع کند و اجازه دخول ان را به درون چادر ندهد و از طرف دیگر پارچه با کیفیت چادر کوهنوردی باید هر چه بیشتر رطوبت داخلی چادر را به خارج هدایت کند. در طول شب انسان رطوبت زیادی را به صورت بازدم بیرون می دهد. اگر کاملا ً پارچه چادر کوهنوردی ضدآب باشد, این بخار بیرون داده شده می تواند کیسه خواب را خیس و روی کف چادرکوهنوردی هم لایه ای از آب ایجاد کند. از این رو پارچه ایده آل چادرکوهنوردی هم باید تنفس کند. کف چادرهای کوهنوردی از نایلون است و اکثر انها دارای بخشی به نام درگاهی هستند. درگاهی عبارت از مقداری اضافه بالا امده کف چادر کوهنوردی روی بدنه ان است. هر چه این درگاهی چادر کوهنوردی بلندتر باشد، محافظ بهتری در مقابل بارانی که به زیرپوش چادر کوهنوردی وزیده می شود خواهد بود. اما در مقابل وجود آن باعث کم تر شدن الیاف قابل تنفس می شود و می تواند محلی جهت جمع آوری تعرق حاصله در چادر باشد.

مزیت های چادر دو پوش و تک پوش

بزرگترین ویژگی مثبت چادرهای تک پوش وزن کم آنهاست (تقریبا ۲/۳ کیلوگرم برای یک چادر ۲ نفره). این چادرها به هنگام وزش بادهای شدید، کم صداتر از چادر های دو پوش هستند, چرا که در چادرهای کوهنوردی دو پوش ، پوش پار چه ای خارجی چادر معمولا توسط باد به پارچه پوش داخلی کوبیده می شود و در مقابل، بزرگترین ایراد چادرهای کوهنوردی تک پوش قیمت بالای آنهاست و اینکه در هوای گرم و بارانی می توانند در سطح داخلی خود رطوبت را جمع کنند. زمانی که حرارت خارج چادر چند درجه سردتر از هوای داخل باشد, بسیار خوب عمل می کند. این اختلاف درجه حرارت بین بیرون و داخل باعث می شود که رطوبت از طریق پارچه دیواره تنفسی به بیرون رانده شود.

پارچه چادرهای مناسب ﮐﻤﭙﯿﻨﮓ

چادر کوهنوردی ﮐﻤﭙﯿﻨﮓ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻨﻮع را در ﻣﯿﺎن ﭼﺎدرﻫﺎی کوهنوردی دارﻧﺪ و انتخاب پارچه مناسب برای آنها ﺑﺴﺘگی ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه از ﭼﺎدرکوهنوردی، ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ کوهنوردی و اﺑﻌﺎد چادر کوهنوردی دارد و اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

پارچه چادرهای حرفه ای

اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭼﺎدرﻫﺎ دارای ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺰاء ﺳﺎزﻧﺪه ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ، پارچه چادر کوهنوردی حرفه ای ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ با صعود کوهنورد به ارﺗﻔﺎع بوده و براساس ﻧﺤﻮه ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی و دﯾﮕﺮ ﺿﺮورتﻫﺎی ﺗﯿﻢﻫﺎی ﮐﻮﻫﻨﻮرد ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

پارچه ﭼﺎدرﻫﺎی مخصوص دﯾﻮاره ﻧﻮردی

پارچه ﭼﺎدرﻫﺎی دﯾﻮاره ﻧﻮردی نوع خاصی از دسته پارچه های ﭼﺎدرﻫﺎی کوهنوردی ﻣﺪرن و ﭼﺎدرﻫﺎی کوهنوردی ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﺑﺮ روی دﯾﻮارهﻫﺎ، ﺑﺴﯿﺎر مناسب و ﺿﺮوری ﻫﺴﺘﻨﺪ

پارچه چادرهای اﺿﻄﺮاری ﺑﻘﺎ

اﯾﻦ چادر کوهنوردی اﺿﻄﺮاری ﺑﻘﺎ در واﻗﻊ از پارچه ای با ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺣﺠم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ درون ﮐﯿﻒ ﺑﻘﺎ کوهنوردی ﺟﺎی ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ چادر کوهنوردی ﺑﺪون اﺳﮑﻠﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻓﻘﻂ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری کوهنورد ﺟﻬﺖ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻮدن کوهنورد از ﺑﺎد و ﺑﺎران اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ چادر کوهنوردی اﺿﻄﺮاری ﺑﻘﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ.

انواع چادر از حیث شکل ظاهری

چادر کوهنوردی تونلی : این چادرها دو یا سه حلقه ای و معمولا یه حالت ازاد نمی ایستند و فرم خاصی دارند و پارچه چادر کوهنوردی تونلی از جنس پارچه ای مناسب برای محافظت از باد هستند.
چادر کوهنوردی گنبدی آزاد : این چادرها با استفاده از دو تیرک ضربدری به عنوان قاب آن زده می شود و نسبت به چادر کوهنوردی گنبدی کمتر محکم است.
چادر کوهنوردی گنبدی : این چادر ها به شکل ازاد به چند تیرک که در بالای ان قرار گرفته اند متصل است. و پارچه چادر کوهنوردی گنبدی در مقابل باد به راحتی بلند میشود که باید با ریسمان بست و معمولا این چادرها به شکل چادر کوهنوردی شش گوش یا چادر کوهنوردی دایره

نحوه سبک بستن کوله پشتی

در این مقاله با انواع چادرها آشنا شدید، شما می توانید برای خرید چادر کمپ و ارتفاع، انواع چادر های مسافرتی، چادر کوهنوردی و .. به سایت ما مراجعه کنید

اگر قصد پیاده روی یا طبیعت گردی طولانی مدت دارید، باید یک کوله پشتی کوهنوردی دارای غذا، آب و سایر وسایل زنده ماندن را همراه داشته باشید. در این مورد به جای اینکه وسایل خود را بر روی یکدیگر به داخل کوله پشتی بیندازید، وقت بگذارید و بسته بندی کوله پشتی خود را به صورت برنامه ریزی شده انجام دهید؛ به این ترتیب کوله پشتی کوهنوردی شما به درستی وزن می گیرد و شما می توانید به راحتی به آنچه که در طول سفر نیاز دارید دسترسی پیدا کنید. اگرچه بسته بندی کوله پشتی به نظر مسئله بزرگی نمی رسد، اما این وظیفه ای است که می تواند تفاوت بین یک پیاده روی ناراحت کننده و یک حرکت در سفر خارق العاده را ایجاد کند. بنابراین ما تصمیم گرفتیم نحوه سبک بستن کوله پشتی را آموزش دهیم.

  1. یک کوله پشتی کوهنوردی مناسب انتخاب کنید.

وقتی پیاده روی می کنید،کوچکترین و سبک ترین کوله پشتی را که می توانید انتخاب کنید که تمام وسایل مورد نیاز سفر شما را در خود جای دهد. اگر فقط به گزدش  کوتاهی می روید، می توانید با یک کوله پشتی کوچکتر هم کنار بیایید، اما برای یک سفرهای یک شبه به یک کوله پشتی نیاز دارید که بتوانید وسایل خواب مانند کیسه خواب و چادر و همچنین مقدار زیادی آب و غذای اضافی را در خود جای دهد.

 2- وسایل مورد نیاز را جمع کنید.

وقتی نوبت به پیاده روی یا کوهنوردی می رسد، فقط باید وسایل ضروری را به همراه داشته باشید. ممکن است همراه داشتن دوربین، ژورنال و بالش مورد علاقه خود وسوسه انگیز باشد، اما فراموش نکنید که آوردن لوازم اضافی غیر ضروری کوله پشتی کوهنوردی شما را سنگین می کند. بهتر است تحقیق کنید تا بفهمید برای پیاده روی خاصی که انجام خواهید داد، چه چیزی باید به همراه داشته باشید؛ این تحقیق بایستی با در نظر گرفتن مواردی چون میزان شدت پیاده روی، وضعیت آب و هوا و تعداد شبهایی که در سفر در دل طبیعت خواهید خوابید، صورت گیرد.

  • معیار خود در انتخاب را سبک ترین و در عین حال محکم ترین تجهیزات ممکن در نظر بگیرید، مخصوصاً اگر پیاده روی طولانی تری را خواهید داشت. به عنوان مثال، اگر لازم است کیسه خواب به همراه داشته باشید، ممکن است بخواهید به جای آوردن کیسه ای بزرگ و کرکی که فضای زیادی را اشغال کرده و بار شما را سنگین می کند، کیسه ای بسیار سبک و جمع و جور با وزن فقط چند پوند تهیه کنید. اما، شما باید وضعیت آب و هوا و زمینی را که در آن پیاده روی می کنید را نیز در نظر بگیرید. بعضی اوقات، ممکن است به وسایل حجیم تری احتیاج داشته باشید.
  • تا آنجا که ممکن است، سبک سفر کنید. به جای آوردن یک دوربین عکاسی سنگین، به استفاده از دوربین دستگاه تلفن همراه خود فکر کنید. بعضی از افراد حتی با بریدن دستگیره های مسواک و شانه خود به فکر کمتر کردن حجم و وزن بارشان هستند.

تجهیزات کوهنوردی تابستانی

اگر در فصل تابستان قصد صعود به قله را دارید باید کفش شما راحت ، خنک، سبک و انعطاف پذیر باشد و نوک آن از جنس پلاستیک باشد. برای صعود در فصل زمستان کفش شما با توجه به سرمای هوا و یخ و برف در مسیر، باید حتما ضد آب و مجهز به یخ شکن باشد، همچنین سبک و گرم باشد. از جمله تجهیزات کوهنوردی تابستانی کوله پشتی مناسب، لباس مناسب، کفش، باتوم  و…. می باشد

دکمه بازگشت به بالا