علمی و پزشکی

ویدئو / اُمیکرون، بیخ گوش ایران

ویدئو / Omicron، ایران

به گزارش اپلیکیشن ماسک، با افزایش تعداد مبتلایان به بیماری عروق ویروس کرونا قلب در ایران، رنگ هشدار نارنجی به نقشه عروق ویروس کرونا کشور بازگشته است. با افزایش موارد تخلیه بیمارستانی، 32 شهر نیز از وضعیت آب کرونا خارج شده و در وضعیت نامساعدی قرار دارند. دبیر کمیته بررسی تحقیقات عروق ویروس کرونا گفت: 50 درصد موارد شیوع کرونا در کشور مربوط به بیماری امیکرون است. به گفته وی، موارد جدید بیماری عروق ویروس کرونا قلب از اواسط آذرماه افزایش یافته و این میزان نسبت به روز گذشته روزانه 10 تا 12 درصد افزایش نشان می دهد. دبیر کمیته علمی ملی مبارزه با کرونا همچنین گفت: با توجه به افزایش موارد ابتلا به ویروس جدید کرونا، ممکن است به اوج اومیکرون نزدیک شویم.

دکمه بازگشت به بالا