استان ها

واگذاری سند مالکیت ۵ مدرسه به آموزش و پرورش استان سمنان

به گزارش خبرگزاری شیمیشی از استان سمنان، علی اشار فراتی رئیس هیئت حقوقی آموزش و پرورش استان سمنان از برگزاری جلسه تعیین تکلیف املاک مدارس تحت مالکیت بنیاد مصطفان با حضور مدیران کل از این دو مجتمع در دفتر مدیر کل پشتیبانی حقوقی، املاک و حقوقی وزارت آموزش و پرورش گفت: برای دریافت اسناد ملکی املاک آموزشی و انجام تعهدات ماده 9 قانون عمومی هدنگر. (کاداستر) و مستند در تفاهم نامه وزارت آموزش و پرورش و مبانی کشور در سال 1400، تعدادی از املاک پایه که مورد استفاده مدارس آموزشی استان سمنان قرار می گیرد، تعیین تکلیف شده است.

وی همچنین گفت: پس از 40 سال اسناد 5 مدرسه به مساحت 10 هزار متر مربع و قیمت حدود 200 میلیارد ریال تعیین و به آموزش و پرورش استان سمنان تحویل شد.

فراتی تصریح کرد: در پایان این جلسه مقرر شد اداره مصطفان نسبت به بهسازی، نوسازی و تجهیز مدارس مناطق روستایی و مناطق کم برخوردار استان اقدام کند و بنیاد نسبت به احداث مدارس جدید در شهرها و نواحی اقدام کند. نیازمند هستند. کمبود مکان و مدارس دو طرفه در دستور کار قرار گرفت

46

دکمه بازگشت به بالا