اجتماعی

«هوش سبز»، روشی برای حل چالش‌های محیط زیستی پایتخت

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران گفت: «هوش سبز» به عنوان یک روش مدیریتی نوین برای غلبه بر چالش های اقتصادی و زیست محیطی شهر تهران مورد تاکید است.

به گزارش شیمیشی، حلیا سادات حسینی وی تصریح کرد: مدیریت شهر تهران با دو دغدغه اصلی به استقبال سال 1402 رفت. مدیریت هزینه از یک سو برای توسعه و گسترش رفاه شهروندان است و از سوی دیگر آلودگی های زیست محیطی که به دلیل تغییر سبک زندگی در قرن جدید، تغییرات اقلیمی اغلب در زندگی مردم احساس می شد. ، و غیره. .

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران استفاده از هوش سبز را به عنوان روشی نوین مدیریتی برای حل مشکلات اقتصادی و زیست محیطی شهر تهران دانست و گفت: تطبیق «منابع» اقتصادی و زیست محیطی و این سبک جدید. از مدیریت . که بر مدیریت تمرکز دارد ترکیبی از اقتصاد و محیط است. در اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار، ما معتقدیم که آلودگی محیط زیست شهری (انتشار آلاینده‌های هوا، زباله و فاضلاب) تحت تأثیر استفاده از منابع است.

حسینی ادامه داد: اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار برای دستیابی و تعمیق چنین رویکردی شعار «اقتصاد نظام مدیریت شهری ما محیط زیست ماست» را برای سال 1402 انتخاب کرده است و معنای این شعار در عمل این است. تمرکز بر کاهش هزینه ها خدمات شهری با استفاده بهینه از منابع، تقویت مدیران و کارشناسان نظام شهری با رویکرد سازگاری اقتصادی و زیست محیطی، گوش فرا دادن به فناوری در مواجهه با مشکلات علمی و تدوین نظام ارزیابی عملکرد برای مدیران و کارشناسان. در مصرف بهینه منابع

مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در پایان تاکید کرد: معتقدیم محیط زیست نمی تواند مشکل ساز باشد، بلکه می تواند محرک فعالیت های شهری و عاملی برای ایجاد ثروت و ثبات در سیستم مدیریت شهری باشد.

تیم خبری مقالات اجتماعی

پژوهشگر اجتماعی با نگاهی منطقی و نوآورانه. ارائه دیدگاه‌های تازه درباره تفاوت‌های فرهنگی و مسائل اجتماعی.
دکمه بازگشت به بالا