علمی و پزشکی

نگاه کنید؛ دوشنبه شب ماهواره‌های استارلینک در مدار قرار می‌گیرند!

به گزارش خبرگزاری شیمیشی، فالکون 9 مجموعه ای از ماهواره های اینترنتی استارلینک را در داخل مخروط دماغه موشک 230 متری قرار می دهد. انتظار نمی رود این پرتاب با موج صوتی همراه باشد و پس از صعود از آسمان در جهت جنوب شرقی، بوستر هشت و نیم دقیقه پس از بلند شدن بر روی یک کشتی بدون سرنشین در دریا فرود خواهد آمد.

مشاهده گردید  دوشنبه شب ماهواره های استارلینک وارد مدار می شوند!

لازم به ذکر است که ناوگان بزرگی از ماهواره های استارلینک به دور زمین می چرخند و پوشش اینترنتی در مقیاس جهانی ارائه می دهند. در یک شب صاف، ممکن است بتوانید چندین ماهواره را در این صورت فلکی فوق العاده در حال حرکت در آسمان ببینید، و اگر به اندازه کافی خوش شانس باشید که آنها را بلافاصله پس از استقرار آنها ببینید، حتی ممکن است آنها را به صورت “” ببینید. قطار ماهواره ای.» به استارلینک مراجعه کنید.

منبع: floridatoday

227227

تیم خبری مقالات علمی

به عنوان نویسنده علمی و پزشکی، با استفاده از الگوریتم BERT گوگل، هدفم این است که متونی را ارائه دهم که علاقه شما را به علم پزشکی تحریک کند و اطلاعات مفیدی را در اختیارتان قرار دهم.
دکمه بازگشت به بالا