استان ها

میانگین سن مادران در هنگام تولد نخستین فرزند ۲۷ سال است

میانگین سنی مادران در زمان تولد اولین فرزند 27 سال است

بر اساس آمار مرکز پایش جمعیت کشور، میانگین سنی مادران هنگام تولد اولین فرزند در کل کشور در 9 ماهه امسال 27.3 سال بوده است.

به گزارش گروه فرهنگ و اجتماعی خبرگزاری علم و فناوری از آنا، بر اساس آمار موجود در پایگاه جمعیتی سازمان عمران، میانگین سنی مادر در تولد اولین فرزند در کل کشور در 9 ماه سال 2019 مادر. امسال 27.3 سال بود.

ارزش این شاخص در شهرها 28.1 سال و در روستاها 24.4 سال است. در بین استان ها، بیشترین سن مادران هنگام زایمان مربوط به استان تهران با 30.3 سال و کمترین آن در استان سیستان و بلوچستان با 22.7 سال است.

دکمه بازگشت به بالا