علمی و پزشکی

معلمان روی فرزندان این مرزوبوم تاثیر بسیار ماندگارتری دارند

به گزارش شیمیشی، موسس بنیاد علمی ـ آموزشی قلم چی در این مراسم با قدردانی از معلمان نمونه گفت: معلم همیشه محصول خود را در جامعه می بیند.
به گفته وی، بر اساس تحقیقات علمی، مردم بیشترین اعتماد را به کار تدریس دارند.

موسس مرکز علمی ـ آموزشی قلم چی با اشاره به تأثیرگذاری معلمان بر دانش آموزان گفت: معلمان تأثیر بسیار ماندگاری بر فرزندان این مرز و بوم خواهند داشت. «معلمان مربیان آینده هستند.

قلم چی بهترین کار آموزشی دنیا را شناخت و توضیح داد: من همیشه به معلمان افتخار می کنم و شما شاگرد و سرمایه جامعه هستید. وی افزود: بر اساس تحقیقات انجام شده، ایران از نظر تحصیلی بسیار جلوتر از ترکیه، اندونزی، برزیل و مالزی است.

46

دکمه بازگشت به بالا