اجتماعی

معرفی متهمان دادگاه منافقین/ قدسی خرازیان؛ متهم ردیف هجدهم 

قدسی خوارزیان در ردیف هجدهم دادگاه کیفری اعضای سازمان مجاهدین (منافقین) و یکی از اعضای اصلی ستاد مرکزی سازمان مجاهدین متهم است.

به گزارش شیمیشی، خوارزیان هجدهمین متهم پرونده در سال 52 به گروهک منافقین پیوست و پس از آن با یکی از آنها به نام محمدعلی توحیدی خانیکی ازدواج کرد.

از آنجایی که قدسی خوارزیان در سال 2013 در بخش تامین مالی تروریسم این گروه تحت نظارت محمد طریقت منفرد فعالیت می کرد. به همین دلیل در تمامی فعالیت های مالی و پولشویی سازمان مشارکت داشت و در همین راستا در 17 ژوئن 2003 نام وی توسط پلیس فرانسه به ثبت رسید.

از جمله وظایف و مسئولیت های وی می توان به فعالیت های سازمانی پس از اقدامات مسلحانه 9 خرداد 1360 در منازل تیم منافقین یکی از معاونان مرکز نفق در سال 64، شرکت در عملیات نظامی – تروریستی فروغ سیودان اشاره کرد. معاون واحد ارتباطات شاخه نظامی گروهک تروریستی منافکین در مرکز اشرف در سال 1370 و عضویت در هیئت رهبری شورای مقاومت ملی در سال 1372.

وی اکنون یکی از اعضای اصلی ستاد مرکزی گروه منافکین و تحت تعقیب اینترپل است و دارای اعلان قرمز به شماره 2002-495/6-A است.

پایان Xiaam

تیم خبری مقالات اجتماعی

پژوهشگر اجتماعی با نگاهی منطقی و نوآورانه. ارائه دیدگاه‌های تازه درباره تفاوت‌های فرهنگی و مسائل اجتماعی.
دکمه بازگشت به بالا