استان ها

مطالبه گری‌ها، تسهیل گری را به همراه دارد

به گزارش خبرگزاری شیمیشی از استان سمنان، امیر کرم زاده روز دوشنبه 13 دی ماه 1402 در جلسه جمعی از دادستان ها با تاکید بر اینکه در دولت سیزدهم، قضات شهرستان سمنان بیان کردند. مطالبات خود را بیان کرد و گفت: اتفاقات خوبی در استان سمنان رخ می دهد مطالبات، درست است که مطالبات برحق شهروندان از فعالان و درخواست کنندگان منتقل می شود و این امر منجر به درک بهتر مطالبات مردم و تصمیم گیری آسان می شود.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان از همکاری و همدلی مالک با مدیریت کل میراث فرهنگی این استان به عنوان برگ برنده خبر داد و گفت: حساسیت و مراقبت اجتماعی در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری . و صنایع دستی نقش موثری در ارائه بهترین خدمات عملکردی توسط اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان ایفا می کند.

امیر کرم زاده بزرگترین پشتوانه این مدیریت دولتی را حمایت مردمی عنوان کرد و گفت: این توانایی در چارچوب توسعه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان همواره مورد استقبال قرار می گیرد.

وی افزود: با آغوش باز از ارزیابی ها و درخواست های نقد مثبت استقبال می کنیم و البته انتظار داریم در صورت امکان با هر انتقاد راه حل و پیشنهاد مفیدی ارائه شود.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان گفت: انتظار داریم اطلاع رسانی، درخواست و اطلاع رسانی به موقع اخبار و پیگیری دقیق و شجاعانه درخواست های شما همواره در همه زمینه ها در کنار هم باشد.

در این جلسه درخواست کنندگان و فعالان حوزه مجازی نیز به بیان دغدغه های خود و قدردانی از زحمات بسیار خوب مدیر کل و معاونت کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان پرداختند و اظهار داشتند که اقدامات انجام شده است. منحصر بفرد. وی در دو سال اخیر در استان سمنان بازداشت شده است.

46

دکمه بازگشت به بالا