مراحل طلاق یک طرفه از طرف مرد

به طور کلی سریع ‌ترین راه طلاق هم می تواند از طرف مرد باشد و هم از طرف زن و مردان می توانند با مراجعه به دادگاه و دریافت گواهی عدم امکان سازش همسر خود را طلاق دهند . البته این امر مستلزم پرداخت تمام حق و حقوق قانونی زن و شرکت در جلسات مشاوره و داوری است .

برای مشاوره طلاق از طرف مرد و مراحل آن

در نظام حقوقی ایران ، علاوه بر طلاق توافقی و طلاق از طرف زن ، طلاق از طرف زوج نیز می تواند انجام گیرد. مطابق مقررات قانونی سابق ، مردان می توانستند هر زمان که اراده می کردند و بدون ارائه هر گونه دلیل و مدرکی همسر خود را طلاق بدهند که با حکومت قانون جدید این رویه تغییر پیدا کرد.

در قانون جدید به دلیل این که یک جانبه و بدون محدودیت بودن طلاق از طرف مرد آشفتگی هایی در نظم اجتماعی ایجاد می کرد، شرایطی برای طلاق از طرف مرد پیش بینی شده که موجب شد مرد پیش از اینکه بتواند از همسرش جدا شود  مراحلی را طی کند تا دادگاه به آن ها اجازه طلاق بدهد.

با این مقدمه، در این مقاله به این پرسش ها پاسخ می دهیم که اولا طلاق از طرق مرد چیست و زوج چه مراحلی را باید طی کند تا بتواند از همسرش جدا شود و سپس به هر کدام از این مراحل به تفصیل و با جزئیات خواهیم پرداخت و در آخر هم امکان، مراحل و شرایط طلاق در دوران عقد توسط مرد را بررسی خواهیم کرد.

طلاق از طرف مرد چیست

بر اساس قانون مدنی سابق ، مرد می توانست هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. این قانون به عنوان یک عمل حقوقی کاملا یک طرفه و از طرف زوج پیش بینی نموده بود و مرد می توانست بدون ارائه هیچ گونه دلیل و مدرکی به دفاتر ثبت طلاق مراجعه کند و با معرفی نمودن دو شاهد عادل و پرداخت کلیه حقوق مالی همسرش، او را طلاق دهد و زنان نمی توانستند هیچ نقشی در جلوگیری از این طلاق ایفا نمایند .

اما این امر موجب سوء استفاده بعضی از مردان از این حق می شد . بعلاوه اینکه در این شرایط بسیاری از طلاق ها از روی عصبانیت انجام می گرفت و پس از مدتی منجر به می شد و این شرایط منجر به بی نظمی هایی در دفاتر ازدواج و طلاق و به طور کلی نظم حقوقی کشور می شد .

به این دلیل که ضابطه مندی این طلاق و فرایند طولانی آن سبب می گردید که تا حد زیادی جلوی تصمیمات عجولانه گرفته شود ، ماده 1133 قانون مدنی به این شرح اصلاح شد : ” مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون ، با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید ” و بدنبال آن، قانون حمایت خانواده مراحل طلاق از طرف مردان را پیش بینی نمود که اکنون مردان برای طلاق دادن همسر خود ناگزیر از انجام آن ها هستند .

مراحل طلاق از طرف مرد

همان طور که در بخش قبل توضیح داده شد، پیش از اصلاح قانون، مرد هر زمان که اراده می کرد می توانست همسرش را طلاق دهد اما با تصویب قانون جدید، این امکان از زوج گرفته شده و برای این که طلاق بگیرد باید مراحلی را طی کند. مراحل طلاق از طرف مرد از قرار زیر است:

1دادخواست صدور: اولین قدم برای طلاق، این است که مرد به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرده و دادخواست صدور گواهی عدم سازش را تنظیم، و به دادگاه خانواده ارسال کند.

2ارجاع به داوری: دادگاه زن و شوهر را به داوری ارجاع می دهد و آن ها مکلفند یک شخص متاهل واجد شرایط از نزدیکانشان را به عنوان داور معرفی کنند.

3پرداخت حق و حقوق مالی زن: در صورتی که طلاق از طرف زوج باشد، مکلف است حق و حقوق مالی زن شامل مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله و از این قبیل را به او پرداخت کند.

4دریافت گواهی عدم امکان سازش از دادگاه: در صورتی که دادگاه تشخیص دهد، امکان ادامه زندگی مشترک برای زن و شوهر وجود ندارد، گواهی عدم امکان سازش برای آن ها صادر می کند.

5مراجعه به دفاتر ازدواج و طلاق: در مرحله آخر زوجین باید با در دست داشتن گواهی عدم امکان سازش به یکی از دفاتر ازدواج و طلاق مراجعه کرده و از این طریق خطبه طلاق را جاری کنند.

ارجاع به داوری برای بررسی طلاق از طرف مرد

در حال حاضر، بر اساس قانون حمایت خانواده، اگر مرد بخواهد همسر خود را طلاق بدهد ، باید به دادگاه مراجعه کند. نخستین مرحله ای که در این نوع از طلاق بعد از ارائه دادخواست، مد نظر دادگاه قرار می گیرد، ارجاع به داوری در است . مطابق قانون ، پس از صدور قرار ارجاع به داوری ، هر یک از زوجین مکلفند ظرف مدت یک هفته به ترتیب زیر عمل کنند:
یک نفر از نزدیکان متاهل خود را که حداقل سی سال سن داشته باشد و به مسائل شرعی ، خانوادگی و اجتماعی آگاه باشد ، به عنوان داور به دادگاه معرفی کند.

در صورتی که فرد واجد شرایط در میان خویشاوندان طرف مقابل یافت نشده یا به آنها دسترسی نداشته باشند و یا در صورتی که این افراد از پذیرش داوری خودداری کنند، هریک از زوجین می توانند داور خود را از میان سایر افرادی که دارای صلاحیت باشند انتخاب و معرفی نمایند . همچنین در صورتی که زوجین داور انتخاب نکنند ، دادگاه می تواند به انتخاب داور برای هریک از طرفین اقدام نماید .

گواهی عدم امکان سازش

بعد از ارجاع به داوری و صدور حکم داوری ، طرفین باید حکم داوری را به دادگاه ارائه کنند که این ارجاع به داوری در عمل بیشتر جنبه تشریفاتی دارد و دادگاه خود به بررسی مجدد موضوع خواهد پرداخت و در صورتی که آشتی و سازش را ناممکن تشخیص دهد، اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش می نماید .

دفتر ازدواج و طلاق نیز تنها پس از دریافت گواهی عدم سازش است که اقدام به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن خواهد نمود . نکته حائز اهمیت در مورد طلاق از طرف مرد این است که در این صورت زوج موظف است کلیه حقوق مالی زن را بپردازد . پرداخت حقوق مالی زن در طلاق از طرف مرد شامل مواردی همچون تنصیف( در صورتی که در عقد شرط شده باشد) اموال و دارایی زوج ، اجرت المثل ایام زوجیت ، ، نفقه زن ، مهریه و مسائلی از این قبیل می باشد .

نکته مهم این است که مطابق قانون حمایت خانواده ، مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای ارائه به دفاتر ثبت ازدواج و طلاق سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی می باشد . در صورتی که گواهی عدم امکان سازش در این مهلت به دفتر ثبت ازدواج و طلاق ارائه نشود و یا کسی که این گواهی را به دفتر ثبت ازدواج و طلاق ارائه کرده است ، ظرف مهلت سه ماه از تاریخ ارائه آن ، در دفترخانه حاضر نشود و یا مدارک مورد نیاز را ارائه نکند ، گواهی عدم امکان سازش دیگر معتبر نیست .

طلاق از طرف مرد در دوران عقد

طلاق از طرف مرد در دوران عقد تفاوتی با طلاق از طرف مرد پس از شروع زندگی زناشویی آن ها ندارد. زوج هر زمان که بخواهد می تواند با در دست داشتن، عقد نامه، شناسنامه و کارت ملی خود به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه نموده و در آن جا دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش برای دادگاه خانواده بفرستد. پس از دریافت این گواهی، مرد باید حق و حقوق زن، شامل مهریه و نفقه را پرداخت کند تا بتوانند طلاق بگیرند.

تنها تفاوت طلاق از طرف مرد در دوران عقد با طلاق بعد از زندگی مشترک این است که در صورتی که زن و مرد باهم در این مدت رابطه جنسی برقرار نکرده باشند، مهریه ای که مرد باید به زن بپردازد، برابر نصف مهریه ای است که باهم در زمان عقد توافق کرده اند.

وکالت پرونده های طلاق در تهران توسط وکلای متخصص و با سابقه پذیرفته میشود

در این مختصر سعی شده است در جامع ترین و کوتاه ترین جملات، مراحل درخواست طلاق از طرف مرد از ثبت دادخواست تا ثبت طلاق توضیح داده شود.

  1.  بر طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی اختیار طلاق با مرد است و اوست که می تواند حتی بدون دلیل موجه، دادخواست طلاق به درخواست مرد به طرفیت همسر تقدیم دادگاه کند. بعضی حقوقدانها در پی تعدیل این سهولت طلاق به درخواست مرد هستند که تاکنون قانون تغییری نکرده است.
  2. طلاق از سوی مرد فقط در عقد دائم است و دادخواست طلاق مرد در عقد موقت پذیرفته نیست . به عبارت دیگر طلاق در عقد موقت مصداق ندارد یا باید مدت تمام شود و یا اینکه مرد بذل مدت کند که در هر دو حالت نیازبه دادگاه ندارد.
  3. سوال می شود که آیا عدم رضایت زن (زوجه) تاثیری در روند طلاق از جانب مرد دارد؟ جواب منفی است با این توضیح که عدم رضایت و مخالفت زوجه تنها می تواند مراحل طلاق از طرف مرد را طولانی کند ولی امکان جلوگیری از صدور حکم طلاق را ندارد. ولی حقوق مالی زوجه پابرجاست.توجه داشته باشید حتی اگر مرد دلیل کاملا موجه هم برای طلاق داشته باشد ذمه او از مهریه بری نخواهد شد به دیگر سخن دلیل موجه مرد برای طلاق مانع استحقاق زن برای مهریه در دادگاه طلاق نیست.
  4. رأیی که دادگاه پس از دادخواست طلاق از طرف مرد صادر می کند گواهی عدم امکان سازش نام دارد و زوج متقاضی طلاق ۳ ماه فرصت دارد تا برای اجرای رای دادگاه و ثبت آن به مراجعه کند در غیر این صورت رای صادره از درجه اعتبار ساقط می شود.
  5. پرونده طلاق چه خواهان آن مرد باشد چه زن، در صورت اعتراض پرونده ای سه مرحله ای است یعنی دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور، که با اعتراض زن حتی اگر اعتراض غیر موجه باشد، روند طلاق تا یک سال نیز به طول می انجامد لذا مدت زمان طلاق از طرف مرد بستگی کامل به اعتراض طرفین خصوصا زوجه دارد که ممکن است از ۳ ماه تا ۱ سال و شاید کمی بیشتر به طول بیانجامد.
  6. اگر مرد از زن وکالت طلاق داشته باشد میتواند از طریق طلاق توافقی با وکالت و گرفتن وکیل با واسطه برای زن از همسرش جدا شود. که در این صورت نیازی به حضور زوجه نخواهد بود
دکمه بازگشت به بالا