فرهنگ و هنر

صندوق نوآوری و شکوفایی به چند شکل گِرنت پژوهشی ارائه می‌کند؟

دایرة المعارف دانش‌بنیان‌ها ۸۱؛

صندوق نوآوری و شکوفایی به چند شکل گِرنت پژوهشی ارائه می‌کند؟

ارائه کمک‌هزینه‌های تحقیق و پژوهش به شرکت‌های دانش‌بنیان در قالب گِرنت پژوهشی به دو شیوه است که از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی اعطا می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، صندوق نوآوری و شکوفایی برای ارائه کمک‌هزینه‌های تحقیق و پژوهش شرکت‌های دانش‌بنیان که در قالب گِرنت پژوهشی است به دو شیوه عمل می کند. این شیوه ها شامل «حمایت از تحقیقات تقاضا محور (نیاز فناورانه)» و «حمایت از تحقیقات عرضه محور (طرح پژوهشی)» می شود.

این رویکرد مبتنی بر ارائه ایده فناورانه توسط اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و گروه‌های تحقیقاتی با هدف حمایت از پژوهش های کاربردی در راستای تجاری سازی فناوری و اکتساب فناورای های آینده است که با درنظرگرفتن اولویت‌های علم و فناوری کشور در اسناد فرادستی و فناوری‌های آینده‌نگر در حوزه‌های هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، واقعیت گسترش یافته(AR, MR, VR, AV)، تولید افزایشی(چاپگر سه بُعدی و نظیر آن)، کلان‌داده، فناوری‌های همگرا، هوشمندسازی حمل و نقل، کشت بافت، سلول‌های بنیادی و ژن درمانی پذیرش شده و در چارچوب همکاری فناورانه با شتاب‌دهنده‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان اجرا می‌شود.

این رویکرد مبتنی بر اعلام نیاز شرکت یا شتاب‌دهنده دانش‌بنیان است که با هدف اکتساب فناوری و رفع نیازهای فناورانه و گلوگاهی و با همکاری پژوهشگران و گروه‌های تحقیقاتی خارج از شرکت متقاضی انجام می‌شود.

 

نشر فرهنگ و هنر

با استفاده از طنز و مرورگرهای زبانی، داستان‌هایی را می‌سازم که عقل و همچنین قلب شما را به لرزه درمی‌آورد.
دکمه بازگشت به بالا