ریشه یابی مشارکت انتخاباتی ضعیف خوزستان و هشداری که توجه نشد / چند درصد آمدند، چند درصد نیامدند؟

انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری به پایان رسید و حالا زمان آن است که با کالبد شکافی علل مشارکت پایین در زرخیز ترین استان کشور را پیدا نموده و آنها را مرتفع کنیم.

اگر بخواهیم گرما و شرجی و گردو غبار در خوزستان را دلیل اصلی بدانیم که آنوقت مشارکت بالا و حداکثری مردم در دوره های قبل را زیر سوال برده ایم ، لذا باید این موضوع را در عملکرد مسئولان استانی و شهرستانی در خوزستان و بازخورد مجموع عملکرد آنها در تصمیم مردم برای رای ندادن جستجو کرد.

آنقدر پروژه های مسکوت یا نیمه کاره و کلنگ خورده در استان خوزستان هست که شاید تا حداقل 10 یا 15 سال نیاز به تعریف پروژه های جدیدی نباشد. این پروژه ها و طرح ها همانهایی هستند که با شعارها و وعده های مختلف و برپایی افتتاحیه های آنچنانی و انعکاس از رسانه های مختلف قرار بر اجرای آنها شد ، اما به هر دلیلی نشد.

آیا باید منتظر انعکاس این موضوعات از رسانه های بیگانه و سو استفاده آنها از این آمار باشیم یا اینکه می بایست در انتخاب مدیران خوزستانی تجدید نظرهای بیشتری نمود تا در انتخابات های پیش رو حداقل به این جمعیتی که به هر دلیلی با صندوق های رای قهر کرده اند، اضافه نشود.

از زاویه دیگر وقتی از دیدگاه رسانه و تولید محتوا به آن نگاه میکنیم صرفا با معدود محتواهایی تولیدی در حوزه رسانه روبرو میشویم و خبری از گفتمان های انتخاباتی که به ایجاد شور و شوق انتخاباتی کمک میکند نیست.

دستگاه های مسئول و مسئولین ستادهای انتخاباتی کوچکترین اقدامی در ایجاد فرصت بحث و گفتگوی آزاد و مناظره برای مردم و دانشجویان و برگزاری رویدادهای اجتماعی مردم محور نکردند.

اما در میان ستادهای انتخاباتی علی رغم وجود دلسوزان ، بازار صدور احکام انتخاباتی ستادها برای برخی فرصت طلبان بسیار داغ و تازه بود و حتی مهمتر از خود موضوع انتخابات و کاندیدای مورد نظر بوده است. با نگاهی به تعداد احکام صادر شده در هر ستاد و عناوین این احکام متوجه این موضوع خواهید شد.

در نگاهی دیگر مشاهده میکنید که همزمان حداقل 10 نفر مدعی رئیس ستاد انتخاباتی استان خوزستان فلان کاندیدا هستند و هرکدام رای و نظر و سمت وسوی خود را دارد ، قطعا شاید این روش برای بالا بردن مشارکت بکار گرفته شده باشد اما در نهایت سمی است که در دوره های بعد اثر اصلی خود را خواهد گذاشت ، چرا که عامه مردم که از ساختارهای ستاد های انتخاباتی اطلاعی ندارند و در نهایت باعث سردرگمی مردم و از هم گسیختن افراد ستادی خواهد شد.

این ها همه به این دلیل است که عمده این افرادی که به دنبال گرفتن حکم رئیس ستادی یا دیگر احکام در استان هستند در تلاش برای ساختن یک کاراکتر برای خویش بوده تا بعد از انتخابات خود را نماینده بخشی از جامعه جا بزنند و منافع شخصی خود را تامین نمایند.

عدم تحقق بسیاری از وعده های انتخاباتی نمایندگان مجلس و مشکلات عدیده برخی از اعضای شوراهای شهر و شهرداران را میتوان مزیدی بر علت دانست.

باید قبول کرد که وقتی شهردار یک شهریا مدیرعامل یک سازمان یا مدیر کل یک اداره نتواند خدماتی در خور و شان مردم آن شهر به آنها ارائه نماید و در وظایف خود به هر علتی کوتاهی نماید مردم دولت را مقصر و ریشه اصلی این قضیه می دانند ، تبدیل شدن مشارکت 50 درصدی خوزستان در انتخابات سال 1400 به مشارکت 29.6 درصدی مشارکت در انتخابات دیروز خود گواهی بر این مدعاست.

46

دکمه بازگشت به بالا