استان ها

رتبه اول سمنان در اشتغال کشور با ثبت اشتغال ۳۹.۹۳درصدی

شیمیشی/سمنان استاندار سمنان عملکرد استان سمنان در حوزه اشتغال در سطح کشور را بسیار موفق ارزیابی کرد و گفت: این استان با ثبت اشتغال ۳۹.۹۳درصدی با اختلاف زیاد رتبه اول اشتغال را در کشور کسب کرده و کرمانشاه و اردبیل نیز در رتبه های بعدی قرعر گرفتند.

سیدمحمد رضا هاشمی، استاندار سمنان ۲۰ تیرماه ۱۴۰۳ در دیدار با مدیرکل، شورای معاونین و کارکنان اداره کل تعاون روستایی استان در محل سالن جلسات این اداره کل اظهار کرد: شرکت های تعاونی با بهره گیری از مشارکت مردم و سهامداران، بویژه تعاونی های روستایی به واقع ستون فقرات تحقق شعار سال، جهش تولید با مشارکت مردم هستند.

وی ادامه داد: زمینه تولید و اشتغال در سطح روستاها باید فراهم و تقویت شود، در این صورت است که مهاجرت معکوس و تثبیت سکونت در روستاها محقق و از حاشیه نشینی جلوگیری می شود.

وی افزود: اعتماد مردم بالاترین سرمایه شرکت های تعاونی است، بویژه در این میان شرکت تعاونی های روستایی می توانند در زمینه جهش تولید با مشارکت مردم اقدامات موثری را به انجام برسانند.

هاشمی خاطرنشان کرد: در استان سمنان در بحث توجه و توسعه شرکت های تعاونی اقدامات خوبی تاکنون به انجام رسیده است‌.

استاندار سمنان همچنین بیان کرد: آموزش، نظارت؛ حمایت و هدایت، ۴ مولفه ای است که باید در حوزه شرکت های تعاونی مورد توجه جدی و ویژه قرار داشته باشد.

وی تصریح کرد: برای جلوگیری از مهاجرت روستائیان بویژه جوانان از سطح روستاها، باید به بحث اشتغال در سطح روستاها مخصوصا برای جوانان و نیروهای جویای کار اقدامات موثری مَد نظر باشد.

استاندار سمنان گفت: تولید ثروت در روستاها، ارتقاء وضعیت اقتصادی روستائیان و روستاها، توسعه اشتغال و همچنین تقویت مشاغل خانگی در سطح روستاها از جمله مواردی است که باید در راستای تحقق شعار سال مورد توجه باشد، تعاون روستایی می تواند در این حوزه نقش محوری ایفا کنند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا