دستور قضایی برای جمع آوری سگ‌های ولگرد در همدان

به گزارش خبرگزاری شیمیشی استان همدان، به دنبال افزایش نارضایتی شهروندان از وجود سگهای ولگرد در نقاط مختلف همدان و نگرانی‌های ایجاد شده، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان به شهرداری همدان جهت جمع‌آوری و ساماندهی این وضعیت دستور قضایی صادر کرد.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان ضمن هشدار به نهادهای متولی درباره سگهای ولگرد این دستور قضایی را صادر کرده است.

در این دستور آمده است، با توجه به حضور گردشگران و شهروندان در مناطق تفریحی و ضرورت صیانت از سلامت عموم، جلوگیری از انتقال بیماری از حیوانات به انسان، تهدید علیه بهداشت عمومی و حفظ سیما و منظر شهری، شهرداری مکلف است با همکاری نهادهای متولی نسبت به اجرای دستورالعمل کنترل جمعیت سگهای ولگرد اقدام لازم را انجام دهد.

در این دستور قضایی تاکید شده که قصور و کوتاهی در انجام وظیفه علاوه بر مسئولیت مدنی در برابر شهروندان، مسئولیت کیفری ناشی از ترک فعل را هم به دنبال خواهد داشت.

دکمه بازگشت به بالا