استان ها

توجه به 22 کلان‌پروژه شهری در بودجه سال 1403 شهرداری مشهد

به گزارش شیمیشی از خراسان، فاطمه سلیمی در بحث ارائه لایحه بودجه سال 1403 شهرداری مشهد برای شورای اسلامی این شهر در صد و سیزدهمین جلسه عمومی شورا اعلام کرد: لایحه، چشم اندازهای چرخه ششم مدیریت شهری یعنی هویت شهری، محیط شهری و دیپلماسی شهری، اقتصاد شهری، مدیریت شهری و سازمان شهری مورد ارزیابی قرار گرفته است.

وی لایحه بودجه را 44 درصد اعلام کرد و گفت: منابع بودجه شهرداری مشهد در سال آینده 42 درصد کل درآمدها، 28 درصد انتقال دارایی های مالی، 21 درصد انتقال سرمایه، 6 درصد خواهد بود. از درآمد عمومی است. منابع قابل انتقال سال قبل و 3 درصد خالص منابع سازمانها و مؤسسات مرتبط.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد نیز گفت: 63 درصد از بودجه پیشنهادی شهرداری برای سال 1403 بودجه عمرانی و 37 درصد بودجه جاری است.

سلیمی در این پیش نویس قانون 22 پروژه کلانشهری را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: از جمله این پروژه ها می توان به احداث خطوط 3 و 4 قطار شهری، خرید هواپیماهای حمل و نقل عمومی، پروژه های زودتر از موعد، ساخت و نصب کمربند سبز اشاره کرد. ساخت و ساز. تقاطع غیرهمسطح وکیل آباد ساخت و ساز وی به تقاطع غیرهمسطح خیام شمالی و احداث دوربرگردان در بلوار وکیل آباد توجه کرد.

یکی از نکات مهم در پروژه بودجه 1403 شهرداری مشهد، توجه به کاهش بودجه برای سازمان ها و ارگان های مرتبط، کاهش بودجه مناطق شهری، کاهش بودجه برای حاشیه شهر، کاهش بودجه است. برای درختان توس و کاهش بودجه برای زنان. و خانواده ها، کاهش بودجه برای بازسازی شهری و کاهش بودجه برای ورزش و جوانان می دانستند که این امر بر اساس سیاست های شورای اسلامی شهر است.

سلیمی در پایان گفت: پروژه بودجه سال 1403 شهرداری در جلسات کمیسیون های تخصصی شورای اسلامی شهر بررسی و با توجه به سیاست های شورای ششم تغییر و تصویب می شود.

دکمه بازگشت به بالا