استان ها

تقویت هویت شهر با ملی شدن «روز مشهد»

شیمیشی/ خراسان رضوی یکی از اعضای هیئت علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی گفت: در صورت تصویب چنین روزی، کار اجتماعی انجام می شود تا مردم به ویژگی های متفاوت، خاص و متمایز مشهد توجه کنند و بر آنها تاکید کنند و این امر تبدیل می شود. قوی تر هویت شهر

حامد باکسی در گفت وگو با شیمیشی، درباره وظایف ملی شدن «روزمشهد» اظهار کرد: به طور کلی اگر روز شهری باشد مانند تابعی است که همه اقلام در طول یک روز روی آنها باشد، یعنی ما. می تواند روی یک روز تمرکز کند ویژگی های آن شهر در مقایسه با شهرهای دیگر متمایز است، این اتفاق خوبی است.

وی همچنین گفت: در واقع آن شهر را با این تعریف مشخص می کند که هویت وجه تمایز ما از دیگران یا مسائل دیگر است و روز مشهد نیز همین وظیفه را دارد. یعنی اگر چنین روزی تصویب شود، کار اجتماعی انجام شود تا مردم به ویژگی های متفاوت، خاص و متفاوت شهر مشهد توجه کنند و بر آن تاکید کنند و این امر هویت شهر را تقویت می کند.

بژی ادامه داد: وظیفه اصلی ملی شدن روز مشهد به منصه ظهور رسیدن هویت شهر است. این اتفاق همچنین باعث می شود مردم و مسئولان به ویژگی های شهرمان و ظرفیت های موجود در آن به ویژه ظرفیت های فرهنگی توجه بیشتری داشته باشند. ملی شدن شهر مشهد تنها دامنه آن را گسترش می دهد و به ما امکان می دهد توجه ملی را در سطح کشور به آن جلب کنیم.

وی به این نکته توجه کرد که باید تلاش کنیم به همه ابعاد فرهنگی، پتانسیل ها و توانمندی های فرهنگی- اجتماعی شهر مشهد اهمیت دهیم و اعلام کرد: عمدتاً در شهر مشهد جنبه حج جلوتر است و ابعاد دیگر آن است. نیز گنجانده شده است. جنبه های تاریخی، زیرا مشهد در بسیاری از نقاط دارای سابقه تاریخی است که حداقل 400 سال قدمت دارد و برخی از نقاط آن قدمت بیشتری دارد و جنبه های فرهنگی از جمله حوزه ادبیات که مشهد یکی از قطب های ادبی کشور است و غیره. حوزه های مرتبط را نیز باید در قسمت فرهنگی مشهد یافت.

یکی از اعضای دانشگاهی شورای پژوهشی گردشگری جهاد دانشگاهی با اعلام لزوم داشتن این نام گفت: لازم نیست اما خوب است، وقتی بحث لازم است یعنی باید انجام شود و اگر انجام نشود. آسیب وارد می کند اما این یکی از اقدامات فرهنگی است که باید به هویت یک شهر کمک کند و مشهد این توانایی را دارد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا