تامین ۸۳۳۰ هکتار زمین برای ساخت مسکن در شهرهای جدید

عملکرد شرکت عمران شهرهای جدید در هزار روز دولت سیزدهم در معاونت شهرسازی از جمله تامین زمین برای تولید خانه در شهرهای جدید به مساحت حدود 8330 هکتار، آماده سازی زمین حدود 1677 هکتار، شناسایی. و تصویب 27 منطقه برای توسعه شهرهای جدید و شهرک های ساحلی.

به گزارش شیمیشی، علاوه بر اجرای طرح ستاد ملی مسکن و تکمیل مابقی مسکن های آنلاین با مسئولیت آن شرکت با نام ساخت خانه های پشتیبان، در مسیر توسعه شهرک های ساحلی با استفاده از توانمندی ها بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در شهرک ها با استفاده از ظرفیت قانونی شهرک های مسکن دولت برای حمایت از سیاست های مسکن دولت مشارکت فعال داشته است.

آماده سازی زمین برای ساخت خانه در شهرهای جدید حدود 1667 هکتار

بخشی از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در شرکت عمران شهرهای جدید در دولت سیزدهم برای تامین زمین و ساخت واحدهای مسکونی در چارچوب طرح حرکت ملی از جمله مشارکت در آماده سازی، بررسی و تصویب شهرها طرح های عمرانی، اخذ مجوزهای لازم، تکمیل مدارک قانونی، تامین زیرساخت ها، ارائه خدمات ساختمانی، برنامه ریزی و محوطه سازی، تهیه نقشه های معماری واحدهای مسکونی. در این زمینه دستاوردهایی حاصل شده است که برخی از آنها تامین زمین در شهرهای جدید به میزان 8330 هکتار و آماده سازی زمین برای ساخت خانه در شهرهای جدید به میزان 1677 هکتار است.

همچنین شرکت عمران شهرهای جدید برای تامین زمین قانون املاک ساکنان اقدامات متعددی از جمله تهیه، بررسی و تصویب طرح های عمران شهری، اخذ مجوزهای لازم، تکمیل مدارک قانونی و تامین زیرساخت ها را انجام داده است. ارائه خدمات ساختمانی و محوطه سازی.

شناسایی و تصویب 27 پهنه توسعه شهرهای جدید و شهرک های ساحلی

در اجرای اهداف اصلی سامانه پیاده سازی اقتصاد دریایی، شرکت عمران شهر جدید بر اساس مأموریت وزارت راه و شهرسازی به بررسی سکونتگاه های ساحلی پرداخت. در این تحقیق برای اولین بار در کشور 27 منطقه برای توسعه شهرها و شهرک های جدید ساحلی به مساحت 362 هزار هکتار شناسایی و تصویب شد. پس از آن مطالعات فضایی این منطقه توسط این شرکت و از طریق مهندسین مشاور داخلی انجام شد و از این میان طرح جامع 6 شهر جدید و یک شهرک منعقد و جهت بررسی و تصویب به مراجع ذیصلاح ارسال شد. .

مدل های جدید تامین مالی توسط شرکت عمران به منظور جذب سرمایه گذاران خصوصی تهیه شد. این مطالعه و مجموعه اقداماتی از جمله ایجاد اجماع عمومی، تهیه سازوکارهای نهادی، قانونی و سازمانی و روش شناسی این طرح برای اولین بار در کشور انجام می شود.

استفاده از ظرفیت اقامتی در کشور

با توجه به اراده دولت برای استفاده از همه ظرفیت ها از جمله توانایی بخش خصوصی در ساخت خانه و شهرک سازی، ساخت شهرک برای اولین بار پس از انقلاب مورد حمایت قرار گرفت. اقداماتی که در شرکت عمران شهرهای جدید به عنوان دبیرخانه مرکز مدیریت شهرک های کشور انجام شد که شامل تغییر ضوابط شهرک سازی با هدف ساده سازی شرایط ساخت و ساز و سرمایه گذاری در حریم شهرک، مطالعات امکان سنجی و ارائه بیش از 40 سایت شهرک سازی در اراضی دولتی برای ساخت منازل و خدمات، ایجاد سیستم مدیریت شهرک یکپارچه و اتصال آن با سیستم پنجره واحد آمایش زمین برای شفاف سازی و تسریع مراحل، اعطای جواز تاسیس به 4 دولت. شهرک و 3 مجوز استخدام شهرک های خصوصی برای اولین بار در 15 سال گذشته و همچنین ایجاد دبیرخانه مرکز اسکان و مشاور فنی متقاضیان احداث کمپ.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا